Suomen kielestä on vanhastaan puuttunut indoeurooppalaisten kielten jollekin kuulumista, hallussa pitämistä, omistamista yms. ilmaiseva verbi, kuten englannin to have, ruotsin ha ja saksan haben; latinan vastaavan verbin mukaan näitä verbirakenteita kutsutaan joskus habeo-rakenteeksi. Suomessa sama asia ilmaistaan tavallisesti niin sanotulla omistusrakenteella jollakulla on jotakin, siis adessiivilla ja olla-verbillä, esimerkiksi Naapurilla on rahaa ja kaunis koti; Kissalla on poikasia.

Muiden kielten vaikutuksesta suomeenkin on sittemmin syntynyt ha-, haben- yms. verbien vastineeksi verbi omata. Sanakirjoissa ja kielenkäytön oppaissa omata on suositeltu yleensä korvattavaksi jollain muulla ilmaisukeinolla. Sillä onkin hyvin kirjallinen ja usein kankea sävy. Omata-verbin voi tilanteen mukaan korvata eri tavoin: lause Hän omaa laajat tiedot alalta voidaan ilmaista yksinkertaisemmin Hänellä on laajat tiedot alalta; huomattavia sivuvaikutuksia omaava lääke on luontevammin lääke, jolla on huomattavia sivuvaikutuksia, ja huomattavaa vaikutusvaltaa omaava henkilö on yksinkertaisesti huomattavan vaikutusvaltainen.

On kuitenkin tilanteita, joissa omata-verbin korvaaminen esimerkiksi sivulauseella mutkistaa ja pidentää lausetta. Omaamista koskevan ohjeen soveltamisessa onkin jälleen otettava huomioon sanan käyttöyhteys. Ohjeita ei pidä tulkita liian tiukasti niin, että koko verbiä ei ”saisi” käyttää koskaan. Suomen kielen perussanakirjan mukaan omata-verbiä käytetään varsinkin ilmaisemassa, että johonkin kuuluu jonkinlainen ominaisuus, mutta tavallisesti se on parempi korvata jollain muulla keinoin. Sanakirjan esimerkkilause on Hän on toinen ammattilaiskokemusta omaava ajaja, joka on ilmoittautunut kilpailuihin. Tässä omata olisi muutettava sivulauseeksi jolla on ammattilaiskokemusta. Tuloksena on melko raskas virke: Hän on toinen ajaja, jolla on ammattilaiskokemusta ja joka on ilmoittautunut kilpailuihin. Toinen mahdollisuus on kääntää asioiden järjestys, jolloin omata-verbin voi välttää: Hän on toinen kilpailuihin ilmoittautunut kilpailija, jolla on ammattilaiskokemusta. Siis tilanteen mukaan harkintaa käyttäen!