Siirry sisältöön

3/2015

Editoiva toimittaja on laadunvalvoja

Ville Eloranta

Laadukkaissa sanoma- ja aikakauslehdissä on kirjoittavien toimittajien lisäksi joukko editoivia eli tekstiä käsitteleviä toimittajia.

Yleiskieli ja puhekieli

EU-suomea kaksikymmentä vuotta, eikä suotta

Aino Piehl

Tänä vuonna on kulunut 20 vuotta siitä, kun suomesta tuli yksi Euroopan unionin virallisista kielistä.

Kääntäminen ja tulkkaus

Hovin kartanolla

Riikka Tervonen

Hoveja on muillakin kuin kuninkaallisilla: osassa suomen murteita hovi merkitsee kartanoa tai suurta maatilaa. Myös kartano-sanalla on useita merkityksiä.

Murteet ja slangi

Hyvää on helppo alkaa parantaa

Piia Peiponen

Maahanmuuttovirasto oli yksi virkakielikampanjan pilottivirastoista. Se lähti mukaan kampanjaan, saadakseen lisää sekä motivaatiota että työkaluja siihen työhön, jota virastossa olisi tehty muutenkin.

Virka- ja lakikieli

Kelan tiedotteet tarkastelussa
Yleistajuistamisessa ei vain yhtä oikeaa tapaa

Lotta Broms

Helsingin yliopiston suomen kielen oppiaineen Yleistajuiset tekstit työelämässä -kurssilla tutkittiin myös Kelan tekstien yleistajuisuutta. Tätä …

Kieli ja työelämä

Lähikuvassa virkakieli

Riitta Eronen

Kielitoimiston työssä on erityisesti 1970-luvulta alkaen panostettu virkakielen huoltoon ja sen tarpeista lähtevään koulutukseen. Käytännössä …

Toimitukselta

Meni naimisiin erotakseen
yksi- ja kaksitulkintaisia tehdäkseen-rakenteita

Riitta Korhonen

Lauseet ”Menimme teatteriin rentoutuaksemme” ja ”Menimme naimisiin erotaksemme myöhemmin” ovat rakenteeltaan samanlaiset mutta vain ensimmäinen on merkitykseltään yksitulkintainen. – Mikä on siis vikana toisessa?

Rakenteet

Mitä on asiallinen, selkeä ja ymmärrettävä virkakieli?

Ulla Tiililä

Kun virkakielestä puhutaan, puhutaan usein sen selkeydestä. Hallintolaki määrittelee lisäksi hyvän virkakielen ominaisuuksiksi asiallisuuden ja ymmärrettävyyden. Mutta mitä asiallisuus, selkeys ja ymmärrettävyys oikeastaan tarkoittavat kielestä puhuttaessa?

Virka- ja lakikieli

Näin toimittajat tekevät sitaatteja

Lauri Haapanen

Lehtijuttujen suorat sitaatit eivät ole välttämättä sitä, mitä haastattelussa on puhuttu. Muokkauksille, muutoksille ja suoranaiselle sepittämiselle on kuitenkin hyvät syynsä – viime kädessä lukijoiden palvelu.

Kieli ja työelämä

Ovista ja ikkunoista

Riina Klemettinen

Ovet ovat liikkumisen mahdollistavia kulkuaukkoja tai sen mahdottomaksi tekeviä esteitä.  Niinpä kuvallisessa kielenkäytössä avoin ovi …

Sanat