Ovet ovat liikkumisen mahdollistavia kulkuaukkoja tai sen mahdottomaksi tekeviä esteitä.  Niinpä kuvallisessa kielenkäytössä avoin ovi merkitsee vapautta. Kun ovet ovat avoinna jollekulle, voi hän toimia esteettä halunsa mukaan. Myös raollaan oleva ovi on mahdollisuus. Oven sulkeutuminen puolestaan viittaa mahdollisuuden menettämiseen.

Kaikki ovet ovat avoinna valmistumiseni jälkeen. | Nato-ovi on raollaan. | Suomen portti EM-koripallon puolivälieriin meni säppiin myöhään lauantai-iltana. Ovi sulkeutui, kun kotijoukkue Slovenia kukisti Kreikan – –.

Nykyisin myös ikkuna voi kuvallisessa kielenkäytössä merkitä mahdollisuutta. Tilaisuuden tarjoutuessa ei siis enää välttämättä aukeakaan ovi vaan ikkuna. Ajatus on sama kuin avoimessa tai suljetussa ovessa, mutta ikkuna-kuvaa käytetään erityisesti silloin, kun painotetaan ajanjaksoa, jolloin jokin asia voi tapahtua.

Joukkueurheilua seuraavat tuntevat siirtoikkunan, joka on korvannut vanhastaan käytetyn siirtoajan. Kun ikkuna on auki, pelaajien siirtyminen joukkueesta toiseen on mahdollista. Ikkunan ollessa kiinni pelaajasiirrot eivät tule kyseeseen.

Kansainvälinen siirtoikkuna on auki kahdesti vuodessa: sarjakauden päättymisestä 31. elokuuta saakka, sekä tammikuun ensimmäisestä päivästä viimeiseen. | Jalkapallon siirtoikkuna sulkeutuu useissa Euroopan maissa tänään.

Siirtoikkunoiden lisäksi puhutaan ainakin riski-ikkunoista (aika jolloin riski on olemassa), hoitoikkunoista (aika jolloin voidaan antaa jotakin lääketieteellistä hoitoa) ja ruokaikkunoista (aika jolloin saa syödä). Kaikissa näissä ikkuna viittaa johonkin ajanjaksoon.

Aikaikkuna

Mielikuva tietyn ajan auki olevasta ikkunasta on synnyttänyt sanan aikaikkuna. Ilmausta käytetään siis varsinkin silloin, kun halutaan viitata ajan pituuteen eli siihen, kuinka kauan jokin on mahdollista.

Muutoksen aikaikkuna on auki tästä 10 vuotta eteenpäin, kun – – digimurroksen seuraava aalto vyöryy yllemme. | Lipuissa on tunnin aikaikkuna, jolloin niitä voi käyttää.

Tällainen kuvallinen käyttö on jokseenkin selkeää.  Epäluontevilta sen sijaan kuulostavat ilmaukset, joissa aikaikkunaa kuvaillaan samoilla adjektiiveilla kuin ajanjaksoa ja joissa aikaikkunan voisi korvata esimerkiksi sanoilla aika, tilaisuus tai hetki.

Rauhanturvatehtävät vaativat pitkää aikaikkunaa, esimerkiksi Libanonissa on oltu monta kymmentä vuotta. | Päätös oli tehtävä ohikiitävässä aikaikkunassa.

Niin ikään hankalilta tuntuvat tapaukset, joissa ajan pituuteen viitataan konkreettisen ikkunan koon kautta.

Lasten tekemisen kapea aikaikkuna [otsikko] | Tilausmahdollisuuden laajentaminen aina aamupäivälle asti tuo asiakkaalle suuren aikaikkunan ostoksien tekoon. | Aivoinfarktin liuotushoidon aikaikkunaa on laajennettu neljään ja puoleen tuntiin.

Kun puhutaan esimerkiksi lyhyestä tai kapeasta aikaikkunasta, kielikuvan taustalla ei enää ole avoimen tai suljetun oven logiikkaa. Ikkuna ei avaudu ja sulkeudu merkkinä ajanjakson alkamisesta ja päättymisestä, vaan siitä on itsestään tullut ajanjakso. Lyhyt ikkuna on ilmauksena kömpelö, koska siinä sanaa ikkuna luonnehditaan adjektiivilla, jolla sitä ei yleensä kuvata. Kapea ikkuna taas on epälooginen, koska ajanjaksoa (jota ikkuna edustaa) ei yleensä voi kuvata suureksi. Kun ikkuna (eikä ikkunan aukeamisen ja sulkeutumisen väli) edustaa ajanjaksoa, kielikuva jää helposti muotopuoleksi.