Siirry sisältöön

2/1995

Folkloristiikan termiongelma

Anneli Räikkälä

Professori Leea Virtanen oli pyytänyt apua termiongelmaan: miksi nimittää ”arkipäiväisuskomuksia”, ”tiedonkiteymiä”, arkielämässä usein suusta suuhun …

Suomen kielen lautakunta

Huomioida, ennakoida ja vaieta kielilautakunnan puntarissa

Riitta Eronen

Verbit huomioida, ennakoida ja vaieta ovat perinteisesti kielenhuollon kohteena olleita sanoja, joiden merkitysrajoja on haluttu …

Artikkeli

Kansa kielen asialla

Taru Kolehmainen

Kielitoimistossa on alusta lähtien koottu kieltä koskevia lehtileikkeitä. Tutkija Taru Kolehmainen on selaillut ensimmäisiä leikekirjoja ja seurannut, millaiset kielikysymykset ovat innoittaneet lehti- ja etenkin yleisönosastokirjoittajia osallistumaan yhteisen kielemme huoltoon. Välillä hyvin kiivaaksikin leimahtanut keskustelu pakotti kielenhuollon etsimään suuntaansa.

Artikkeli

Kielen uusia kuvia

Irma Nissinen

Kielessä on paitsi tarkoitteita nimittäviä sanoja myös tarkoitteita kuvien tai vertausten avulla esittäviä sanoja, kuvailmauksia …

Artikkeli

Kirkko seurakunnassa vai seurakunta kirkossa?

Aila Mielikäinen

Kirkollisessa kielessä sanojen kirkko ja seurakunta merkitykset menevät osittain päällekkäin. Yleisessä kielenkäytössä kirkko liitetään edelleen ensisijaisesti rakennukseen tai kirkkokuntaan, seurakunta taas ihmisyhteisöön. Teologisessa kielenkäytössä sana kirkko on ottamassa seurakunnan merkitystehtäviä. Niitä ongelmia, joihin muutoksessa törmätään, pohtii tässä artikkelissa apulaisprofessori Aila Mielikäinen, joka on kirkon käsikirjaa uudistavan komitean jäsen ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suomen kielen lautakunnan jäsen.

Artikkeli

Miksi kirja- ja puhekielen eroista kannetaan huolta?

Jaakko Anhava

Heikki Hurtta kirjoitti Kielikellossa 4/94 (”Onko suomen kielen normitusperusteet arvioitava uudelleen?”), että päinvastoin kuin on …

Keskustelua

Montaa-partitiivi

Maija Länsimäki

Pronominin moni yksikön partitiivimuoto on monta. Säännönmukaisen monta-muodon asemesta esiintyy kuitenkin sekä puhutussa että kirjoitetussa …

Artikkeli

Orpanasta kusiiniin – serkun nimitykset suomen murteissa

Eeva Tuominen

Muutos kuuluu kieleen yhtä erottamattomasti kuin jatkuva liike kaikkeen muuhunkin inhimilliseen toimintaan. Paitsi kielet myös …

Artikkeli

samastaa, samastua ja samaistaa, samaistua

Anneli Räikkälä

Perussanakirjan toimitus oli kysynyt lautakunnan kantaa muotojen samastaa ja samastua sekä samaistaa ja samaistua hyväksyttävyydestä. …

Suomen kielen lautakunta

Silmänkääntöä

Erkki Lyytikäinen

Runsas vuosi sitten ilmestyneessä kirjassaan Hetkisen pituus Olli Nuutinen nostaa esiin mielenkiintoisen kysymyksen, jota ei …

Keskustelua