Nopeimmin- ja pahimmin-tyyppisten vertailumuotojen rinnalla käytetään myös sellaisia kuin nopeiten (”nopeiten kasvava alue”) ja pahiten (”pahiten pettyneet”). Kummanlaista muotoa olisi parempi käyttää?

Jotkut kielenkäyttäjät oudoksuvat nopeiten- ja pahiten-tyyppisiä muotoja. Tämä selittynee kahdesta syystä. Ensinnäkin ne kieliopin kannalta ovat tapaa ilmaisevien adverbien nopeasti ja pahasti superlatiiveja mutta semmoisiksi tavallaan epäsäännöllisiä: tällaisten vertailumuotojen säännöllinen muodostustapa on nopeasti, nopeammin, nopeimmin ja pahasti, pahemmin, pahimmin.

Toiseksi voi nopeiten-tyyppiä muodostaa vain harvoista sanoista. Sellaiset muodot kuin ”hurjiten” tai ”kummallisiten” on muodostettu samalla lailla kuin vaikkapa pahiten tai helpoiten, mutta niitä ei todellisessa kielenkäytössä viljellä (juuri) lainkaan.

Kielenhuollon kannalta eivät pahiten-tyyppiset vertailumuodot kumminkaan ole missään nimessä virheellisiä. Vaikka esimerkiksi nopeimmin on yleisempi kuin nopeiten, on semmoisiakin tapauksia, joissa ten-loppu on yleisempi ja luontevamman tuntuinen kuin in-loppu. Tämmöisiä ovat ainakin eniten ja vähiten: sanomme ja kirjoitamme eniten myyty, vähiten käytetty, tuskin koskaan ”enimmin myyty”, ”vähimmin käytetty”. On myös muutamia sellaisia sanapareja, joista käytetään rinnakkain runsaasti sekä in- että ten-loppua, mutta ten näyttää tavallisemmalta: tämmöisiä sanapareja ovat ainakin pahiten ja pahimmin, helpoiten ja helpoimmin.

Rinnakkaismuodon valintaa ohjaa siis tässä tapauksessa kirjoittajan oma kielikorva; erityisiä suosituksia tai sääntöjä asiasta ei ole. Jos kirjoittaja on kuitenkin epävarma, kannattaa kahdesta mahdollisesta valita in-loppuinen, joka useimmissa sanatyypeissä on ainoa mahdollinen tai ainakin selvästi tavallisempi ja luontevampi: siis ennemmin kauneimmin, hitaimmin kuin kauneiten, hitaiten.