Valtion aluehallinnon uudet virastot eli kuusi aluehallintovirastoa sekä viisitoista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta aloittavat toimintansa 1.1.2010. Aluehallintovirastoista käytetään lyhennettä AVI ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista lyhennettä ELY. Kullakin aluehallintovirastolla ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on myös omat alueennimialkuiset pidemmät nimensä, esim. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.  

 ELY ja AVI voidaan lukea sanana, joten niitä voi käsitellä lyhennesanojen tapaan. Vähitellen ne voivat muuttua pienin kirjaimin kirjoitettaviksi: ely, avi. Kun lyhenteet ja niiden ilmaisemat käsitteet vielä ovat uusia ja siksi outoja, on selvintä kirjoittaa lyhenteet isoin kirjaimin, jolloin ne hahmottuvat paremmin.

Lyhennesanoihin voidaan liittää sijapääte suoraan; lukutavaksi ajatellaan tällöin [ely] ja [avi]. ELYn taivutus on ongelmatonta sekä yksikössä että monikossa: ELYä : ELYssä : ELYyn ja ELYt : ELYjen : ELYjä : ELYissä : ELYihin. Vaikka lyhennesana on isokirjaiminen, pääte kirjoitetaan pienin kirjaimin. Myös AVI taipuu yksikössä ilman ongelmia AVIn : AVIa : AVIssa : AVIin.

 Monikossa AVIn taivuttaminen on hankalampaa, sillä jos lukutavaksi ajatellaan [avi], muuttuu sanan vartalo monikossa: [aveissa]. Arkipuheessa näin varmaan sanotaankin, mutta kirjoituksessa esim. muoto aveissa on epähavainnollinen (muoto ”AVEissa” tms. ei ole mahdollinen). Monikossa onkin selvintä ajatella lyhenne luettavaksi ”auki” eli sanoiksi ja käyttää kaksoispistettä sen osoittamiseen: AVI:ja [lue: aluehallintovirastoja] : AVI:issa : AVI:ihin (monikon genetiivissä ovat mahdollisia sekä AVI:jen että kaksoispisteetön lyhennesanataivutus AVIen). – Hankalissa tapauksissa on parempi olla käyttämättä lyhenteitä.

Palkeiden taivuttaminen

Oikeushallinnon palvelukeskus (OPK), Sisäasiainhallinnon palvelukes­kus (Palke), Puolustushallinnon palvelukeskus (PHPK) ja Valtiokonttorin pal­velukeskus (VKPK) yhdistyvät 1.1.2010 alkaen valtiovarainministeriön hallinnonalalle hallinnollisesti yhdeksi, mutta useissa toimipisteissä toimivaksi virastoksi. Uuden palvelukeskuksen nimi on Valtion talous- ja henkilöstöhal­linnon palvelukeskus, lyhyem­min Palkeet. Lyhyt nimi Palkeet voidaan kyllä tulkita lyhenteeksi sanasta palvelukeskukset, mutta se on myös selvä erisnimi, joka sisällöltään yhdistyy suomen kielen sanaan palkeet. Siksi sitä on myös helpointa taivuttaa sen mukaisesti: Palkeet : Palkeiden ~ Palkeitten : Palkeita : Palkeissa.

Kirjoittaja työskentelee nimistönhuoltajana Kielitoimistossa.