Kysymys: Miksi Töölö-nimeä näkee taivutettavan kahdella tavalla, Töölöön ja Töölööseen? Kumpi on oikein?

Vastaus: Helsingin kaupunginosan nimi Töölö taipuu kuten vastaavat yleissanat, esim. talo : taloon. Taivutuspäätteen valintaan vaikuttaa loppuvokaalin pituus. Nimen Töölö lopussa on yksi vokaali ö. Illatiivissa tällaisen lyhyen vokaalin jälkeen seuraa sama kuin edeltävä vokaali ja n-kirjain, siis Töölö + ö + n. Helsingin puhekielessä tätä kaupunginosaa on vanhastaan kutsuttu ruotsin kielen vaikutuksesta myös nimellä Töölöö, jolloin sitä on taivutettukin sen mukaisesti Töölööseen.