Kysymys: Miten maanjäristysten voimakkuutta pitäisi ilmaista?

Vastaus: Maanjäristyksiä mittaavalla tieteenalalla, seismologiassa, maanjäristyksen voimakkuudelle ei ole määritelty mittayksikköä. Siksi maanjäristyksen voimakkuus eli magnitudi ilmaistaan pelkällä luvulla:

Järistyksen voimakkuus oli 7,2. ~ Järistyksen magnitudi oli 7,2.

Moni kuitenkin haluaisi lisätä mittayksikön paikalle jonkin sanan samaan tapaan kuin ilmauksissa hinta oli 5 euroa, lämpö oli 15 celsiusastetta. Ilmaukset tyyppiä ”7,2 magnitudia” ja ”7,2 richteriä” eivät kuitenkaan ole suositeltavia, sillä ”magnitudi” ja ”richter” eivät ole mittayksiköitä. Magnitudi tarkoittaa voimakkuutta. Richter puolestaan viittaa Charles F. Richteriin, joka julkaisi ensimmäisen magnitudiasteikon ja magnitudin laskentatavan Kalifornian paikallisille järistyksille vuonna 1935. Halutessaan voi mainita: asteikon: Järistyksen magnitudi oli 7,2 Richterin asteikolla. Myös myöhemmin kehitetyt magnitudiasteikot on suhteutettu Richterin asteikkoon.

Vaikka ”richter” mittayksikön tapaan käytettynä tuntuisi lauseyhteydessä helpoimmalta vaihtoehdolta, lause on syytä muotoilla niin, ettei mittayksikköä tarvita. Maanjäristyksen voimakkuuden ilmaisemiseen sopivat useat lauserakenteet. Sen sijaan, että sanottaisiin ”Alueella oli useita 5,5–6,3 richterin järistyksiä”, asian voi ilmaista esimerkiksi seuraavasti:

Alueella oli useita magnitudiltaan 5,5–6,3 olevia järistyksiä. ~ Alueella oli useita järistyksiä magnitudia 5,5–6,3. ~ Alueella oli useita järistyksiä, joiden magnitudi oli 5,5–6,3.

 

Vastausta laadittaessa on saatu asiantuntija-apua Seismologian instituutin johtajalta Pekka J. Heikkiseltä Helsingin yliopistosta.