Tähän luetteloon on koottu yleisiä tai eri tavoin ajankohtaisia lyhenteitä. Lehdessä julkaistava lyhenneluettelo voi kuitenkin olla vain suppea otos kaikista käytössä olevista lyhenteistä, sillä jo pelkästään lääketieteen tai jonkin tekniikan alan ”kootut lyhenteet” täyttäisivät kokonaisen kirjan (ja niitä onkin saatavilla).

Tämä lyhenneluettelo antaa ohjeita varsinkin lyhenteiden oikeinkirjoituksesta mutta myös tietoa esimerkiksi tiedotusvälineissä usein vastaan tulevien lyhenteiden merkityksestä. Monesta lyhenteestä on käytössä useampi kuin yksi hyväksyttävä kirjoitusasu, ja ne on pyritty esittämään luettelossa. Jos lyhenteellä on vain yksi merkitys, hakusanan ja vaihtoehtoisen kirjoitusasun välissä käytetään aaltoviivaa (eli tildeä) osoittamaan, että molemmat ovat hyväksyttäviä (esimerkiksi utva ~ UTVA). Jos taas samalla lyhenteellä on monta merkitystä, kerrotaan vaihtoehtoinen kirjoitusasu sulkeissa merkitystä osoittavan numeron jäljessä seuraavasti:

YT 1) (myös yt) yhteistoiminta, esim. yt-neuvottelut; 2) Ylioppilasteatteri.

Lyhennesanoista esitetään yleensä ensin pienikirjaiminen asu (Yle ~ YLE). Kirjaimittain luettavista lyhenteistä ensimmäisenä on isokirjaiminen muoto (BKT ~ bkt). Kun lyhenteestä on käytössä sekä pisteellinen että pisteetön muoto, esitetään pisteellinen muoto ensin (yo. ~ yo) joitain poikkeuksia lukuun ottamatta (esim. ay, ky, oy, oyj, ry). Jos pisteellisen ja pisteettömän lisäksi käytetään vielä isokirjaimista pisteetöntä lyhennettä, se esitetään viimeisenä (alv. ~ alv ~ ALV).

Tutkintonimikkeistä ja oppiarvoista on käytössä pitempiä ja lyhyempiä lyhenteitä (esim. fil. maist. ja FM). Luettelossa on myös vanhoja tutkintonimikkeitä, koska niillä on edelleen käyttäjiä. Lyhenneluettelon hakusanana on pitempi lyhenne, jonka yhteydessä esitetään lyhyempi (esim. dipl.ins. ~ DI). Lyhyemmästä lyhenteestä taas viitataan pitempään (esim. DI ks. dipl.ins.). Saman alan tutkinnot esitetään maisterin kohdalla seuraavasti:

fil. maist. ~ FM filosofian maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja FK, FL, FT
FM ks. fil. maist.

Jos alalla ei ole maisterintutkintoa, esitetään lyhenne tohtorin kohdalla. Luettelossa on aina tohtorintutkinnon lyhyempi lyhenne. Muidenkin kuin maisterin ja tohtorin tutkintojen lyhenteitä on  mukana, varsinkin jos lyhenteellä on jokin muukin merkitys, esim. MH 1) ks. metsänhoit.; 2) Metsähallitus.

Huom. Joillakin erikoisaloilla on omia käytäntöjään, jotka poikkeavat yleiskielen nykyisistä lyhennesuosituksista (esimerkiksi Puolustusvoimilla on käytössä pisteettömiä lyhenteitä).

A

a 1) aari(a); 2) vuotta (kansainvälinen tunnus); 3) lat. anno, vuonna; 4) lat. approbatur, arvosana: hyväksytään
A ampeeri(a)
AA 1) engl. Alcoholics Anonymous, nimettömät alkoholistit;  2) asianajaja
AB ~ ab ruots. aktiebolag, osakeyhtiö
AD ~ ad engl. art director, visuaalisen mainonnan suunnit­telija
a.D. lat. anno Domini, Herran vuonna
ADHD ~ adhd engl. attention deficit and hyperactivity disorder, tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriö
ADT antidopingtoimikunta
Ah ampeeritunti(a)
aids ~ AIDS engl. acquired immunodeficiency syndrome, immuunikato
aik. aikaisempi, aikaisemmin
AIV esim. AIV-rehu, A. I. Virtasen kehittämällä menetelmällä säilötty rehu
Akava ~ AKAVA Suomen akateemisesti koulutettujen ammatillinen keskusjärjestö
AKE Ajoneuvohallintokeskus
ale alennus(myynti), esim. ale-tuote, aletuote
alk. 1) alkuaan; 2) alkaen
ALS amyotrofinen lateraaliskleroosi, liikeratakovettumatauti
alv. ~ alv~ALV arvonlisävero
alv. rek. ~ ALV rek. arvonlisäverovelvollisuus rekisteröity
AMK ~ amk ammattikorkeakoulu
ANC engl. African National Congress, Afrikan kansalliskongressi
ao. asianomainen
ap. 1) aamupäivällä; 2) alempi palkkaluokka
ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ark. 1) arkisin; 2) arkisto
arkkit. arkkitehti
as. 1) asukas(ta); 2) asunto; 3) asema
as.oy ~ as.oy. asunto-osakeyhtiö
ASP ~ aspasuntosäästöpalkkio
assist. ~ ass. assistentti
ATK ~ atk automaattinen tietojenkäsittely
AV ~ av audiovisuaalinen, esim. av-laite
AVI aluehallintovirasto
ay 1) ammattiyhdistys, esim. ay-liike; 2) (myös ay.) avoin yhtiö

B

b 1) engl. bit (binary digit), bitti; 2) lat. lubenter approbatur, arvosana: mielihyvin hyväksytään
B engl. byte, tavu(a) (suom. lyh. t)
B.A. engl. Bachelor of Arts, (alempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Isossa-Britanniassa
bar baari(a)
BBC engl. British Broadcasting Corporation, Ison-Britannian yleisradio
BKT ~ bkt bruttokansantuote
BKTL ~ bktl bruttokansantulo
Bq becquerel(iä)
br. brutto
brt bruttorekisteritonni(a)
B.Sc. ~ B.S. engl. Bachelor of Science, (alempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa

C

c 1) sentti- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10–2); 2) (myös snt) sentti(ä), euron sadasosan lyhenne; 3) lat. cum laude approbatur, arvosana: kiittäen hyväksytään
C 1) hiilen kemiallinen merkki; 2) Celsius: 5 °C = viisi celsius­astetta 3) coulombi(a)
© engl. copyright, tekijänoikeus
cal kalori(a)
cd kandela(a), valovoiman yksikkö
CCS engl. carbon (dioxide)cCapture and storage, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi
CD 1) (myös cd) engl. compact disk, cd-levy; 2) ransk. corps diplomatique, diplomaattikunta
CD-ROM ~ cd-rom engl. compact disk read-only memory, CD-levy, jonka sisältöä voidaan ainoastaan lukea
CE ransk. les Communautés Européennes,  CE-merkintä, merkintä, joka osoittaa, että tuote täyttää Euroopan unionin laatuvaatimukset
CEN ransk. Comité Européen de Normalisation, Euroopan standardointikomitea
Cern ~ CERN ransk. Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, Euroopan ydintutkimusjärjestö
CIA engl. Central Intelligence Agency, Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu
Cimo ~ CIMO engl. Centre for International Mobility, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus
cl 1) senttilitra(a); 2) lat. cum laude approbatur, arvosana: kiittäen hyväksytään
cm senttimetri(ä)
CNN engl. Cable News Network, yhdysvaltalainen televisio­kanava
CO puuvilla
c/o engl. care of (postiosoitteessa käytettynä ’luona’)
con engl. convention, kokoontuminen (etenkin tapahtumien nimen osana)
CP ~ cp engl. cerebral palsy, esim. CP-oireyhtymä
Cu kuparin kemiallinen merkki
CV 1) (myös cv) lat. curriculum vitae, elämäkerta; ansioluet­telo; 2) (myös VI) viskoosi

D

d 1) desi- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10–1); 2) vuorokausi, vuorokautta (SI-järjestelmässä)
dB desibeli(ä)
DDR hist. Deutsche Demokratische Republik, Saksan demokraat­tinen tasavalta
den denier(iä)
DI ks. dipl.ins.
dipl.ins. ~ DI diplomi-insinööri
dipl.kielenk. ~ DKK diplomikielenkääntäjä
dir. cant. lat. director cantus, ansioituneen kanttorin arvonimi
dir. mus. lat. director musices, ansioituneen urkurin tai muun muusikon arvonimi
div. divisioona
DKK 1) ks. dipl.kielenk.; 2) Tanskan kruunu
dl desilitra(a)
dm desimetri(ä)
DNA ~ dna deoksiribonukleiinihappo
dos. dosentti
Dr. h.c. lat. doctor honoris causa, kunniatohtori
DVD ~ dvd engl. digital versatile disk, esim. DVD-levy

E

e euro(a) (merkki €, valuuttatunnus EUR)
e- elektroninen, sähköinen, verkko-, esim. e-kauppa, sähköinen kaupankäynti, verkkokauppa
EA ~ EL elastaani
eaa. ennen ajanlaskun alkua
EAN engl. European article numbering, juovakoodi, viivakoodi, kansainvälinen tuotepakkausten merkintäjärjestelmä
EAY Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö
EBRD engl. European Bank for Reconstruction and Development, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki
EBU engl. European Broadcasting Union, Euroopan yleisradio­liitto
ed. 1) edellinen; 2) edellä; 3) edustaja
EEG ~ eeg elektroenkefalogrammi, aivosähkökäyrä
EEK Viron kruunu
Efta ~ EFTA engl. European Free Trade Association, Euroopan vapaakauppaliitto
Ehty ~ EHTY Euroopan hiili- ja teräsyhteisö
EK 1) Elinkeinoelämän keskusliitto; 2) eduskunta
EKG ~ ekg elektrokardiogrammi, sydänsähkökäyrä
EKP Euroopan keskuspankki
eKr. ennen Kristuksen syntymää
EL 1) ks. el.lääk. ~ eläinl.; 2) (myös EA) elastaani
elintarviket. maist. ~ ETM elintarviketieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja ETK, ETL, ETT)
el.lääk. ~ eläinl. ~ EL eläinlääkäri
ELT ~ eläinlääket. toht. eläinlääketieteen tohtori
ELTO erityislastentarhanopettaja
ELY ~ ely elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
eläinl. ~ el.lääk. ~ EL eläinlääkäri
eläinlääket. toht. ~ ELT eläinlääketieteen tohtori (vastaavasti kand., lis. ja ELK, ELL)
em. edellä mainittu
EM Euroopan mestaruus, Euroopan mestari
emt. edellä mainittu teos
Emu ~ EMU engl. Economic and Monetary Union, Euroopan unionin jäsenvaltioiden talous- ja rahaliitto
EN 1) Euroopan neuvosto; 2) ransk. Norme européenne, eurooppalainen standardi
EOS ~ eos. en osaa sanoa, ei osaa sanoa
EP Euroopan parlamentti
EPO erytropoietiini, punasolujen muodostumista lisäävä hormoni
Erasmus ~ ERASMUS engl. European Community Activity Scheme for the Mobility of University Students, Euroopan unionin vaihto-ohjelma korkeakouluopiskelijoille
Esa ~ ESA engl. European Space Agency, Euroopan avaruus­järjestö
esim. esimerkiksi, esimerkki
ESR Euroopan sosiaalirahasto
et. eteläinen
ET elämänkatsomustieto (oppiaineena)
Eta ~ ETA 1) Euroopan talousalue; 2) baskink. Euzkadi Ta Askatasuna, baskien vapautusjärjestö
et al. lat. et alii, ja muut, ynnä muut (suom. lyh. ym.)
Etene ~ ETENE valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta
ETK 1) (myös elintarviket. kand.) elintarviketieteiden kandidaatti; 2) Eläketurvakeskus
Etla ~ ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
ETM ks. elintarviket. maist.
ETT ~ elintarviket. toht. elintarviketieteiden tohtori
Ety ~ ETY Euroopan talousyhteisö
Etyj ~ ETYJ Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
Etyk ~ ETYK Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous
EU Euroopan unioni
EU27 ~ EU 27 Euroopan unionin jäsenmaiden kokonaisuus vuoden 2007 laajentumisen jälkeen
EUR euro(a) (valuutan tunnuksena; vrt. euron merkki €, lyhenne e)
Euratom engl. European Atomic Energy Community, Euroopan atomienergiayhteisö
euribor engl. Euro Interbank Offered Rate, euroalueen pankkien viitekorko
EUVL Euroopan unionin virallinen lehti
Eva ~ EVA Elinkeinoelämän valtuuskunta
Evira Elintarviketurvallisuusvirasto
ev.lut. evankelisluterilainen
evp. erossa vakinaisesta palveluksesta
EVVK (leikillisesti) ”ei voisi vähempää kiinnostaa”
EY Euroopan yhteisö(t)

F

f. faksi
F 1) fluorin kemiallinen merkki; 2) faradi(a); 3) Fahrenheit: 5 °F = viisi fahrenheitastetta
FAO engl. Food and Agriculture Organization of the United Nations, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö
FAQ engl. frequently asked questions, usein kysyttyjä kysymyksiä (suom. lyh. UKK)
farm. maist. ~ FaM farmasian maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja FaK, FaL, FaT)
FaT ~ farm. toht. farmasian tohtori
FBI engl. Federal Bureau of Investigation, USA:n rikostutkimuslaitos
Fe raudan kemiallinen merkki
FI Suomen maatunnus mm. postiliikenteessä (vrt. FIN)
FIA ransk. Fédération Internationale de l’Automobile, kansainvälinen autourheiluliitto
FIFA ransk. Fédération Internationale de Football Association, kansainvälinen jalkapalloliitto
Fimea engl. Finnish Medicines Agency, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Fiva Finanssivalvonta
fil. maist. ~ FM filosofian maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja FK, FL, FT)
FIN Suomen maatunnus mm. rekisterikilvissä (vrt. FI)
FM 1) ks. fil. maist.; 2) frekvenssimodulaatio, taajuusmodulaatio
FT ~ fil. toht. filosofian tohtori

G

g  gramma(a)
G 1) giga- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 109); 2) engl generation sukupolvi, esim. 3G (tekn.) kolmannen sukupolven 
G20 engl. group of twenty, johtavien ja nousevien teollisuusmaiden ryhmä
Gatt ~ GATT engl. General Agreement on Tariffs and Trade, kansainvälinen tullitariffi- ja kauppasopimus
GBP Ison-Britannian punta
GM ~ gm (”geenimuunneltu, -manipuloitu”) muuntogeeninen, esim. gm-soija
GMO ~ gmo muuntogeeninen (geeniteknisesti muokattu) organismi (kasvi- tai eläinlaji)
GP ransk. Grand Prix
GSM engl. Global System for Mobile Communication, eurooppalainen matkapuhelinverkko
GTK Geologian tutkimuskeskus

H

h 1) tunti(a) (SI-järjestelmässä); 2) hehto- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 102); 3) henkilöä, henkeä; 4) huone
H vedyn kemiallinen merkki
ha hehtaari(a)
hallintot. maist. ~ HM, HTM hallintotieteiden maisteri  (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja HK ~ HTK, HL ~ HTL, HT ~ HTT )
hammaslääket. toht. ~ HLT hammaslääketieteen tohtori (vastaavasti kand., lis. ja HLK, HLL )
HAO hallinto-oikeus
Hb hemoglobiini
HDTV ~ hdtv engl. high definition television, teräväpiirto­televisio
hevi hedelmä ja vihannes-, esim. hevi-osasto
hh esim. 2 hh, kahden hengen huone
hifi engl. high fidelity, mahdollisimman luonnonmukainen äänentoisto
hitas ~ HITAS asuntojen hinta- ja laatutason sääntely
hiv ~ HIV engl. human immunodeficiency virus, aidsin eli immuunikadon aiheuttava virus
HK ~ HTK ~ hallintot. kand. hallintotieteiden kandidaatti
Hki Helsinki (huom. taivutus Hkiin, Hgissä)
HL ~ HTL ~ hallintot. lis. hallintotieteiden lisensiaatti
HKL ent. Helsingin kaupungin liikennelaitos
HLT ~ hammaslääket. toht. hammaslääketieteen tohtori
hlö henkilö
HM 1) (myös HTM) ks. hallintot. maist.; 2) hallitusmuoto
HN hallintonotaari
HO hovioikeus
hojks ~ HOJKS (oppilaan) henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
HOK hallinto-opin kandidaatti
hops ~ HOPS (oppilaan) henkilökohtainen opintosuunnitelma tai opiskeluohjelma
HR engl. human resources, henkilöstövoimavarat, esim. HR-toiminta
hra herra
HSE engl. Helsinki School of Economics Helsingin kauppakorkeakoulu
HSL Helsingin seudun liikenne ‑kuntayhtymä (1.1.2010 alkaen)
HT ~ HTT ~ hallintot. toht. hallintotieteiden tohtori
htkk henkilötyökuukausi, -kuukautta
HTM 1) kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja; 2) (myös HM) ks. hallintot. maist.
HTML engl. Hypertext Markup Language, merkintäkieli, jonka avulla teksti saadaan verkossa luettavaan muotoon
HTT 1) (myös HT ~ hallintot. toht.) hallintotieteiden tohtori; 2) hyväksytty tavarantarkastaja
htv henkilötyövuosi, -vuotta
HuK ks. hum. kand.
hum. kand. ~ Huk humanististen tieteiden kandidaatti
huom. huomautus, huomaa
HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
hv hevosvoima(a)
HVK 1) (myös hvk) hallitusten välinen konferenssi (Euroopan unionissa); 2) Huoltovarmuuskeskus
HVT hallintovirkamiestutkinto
HY Helsingin yliopisto
Hyla ~ HYLA (rekisteröity tavaramerkki) hydrolysoitu lak­toosi
Hz hertsi(ä)
häke hätäkeskus

I

i lat. improbatur, arvosana: hylätään
IAAF engl. International Amateur Athletic Federation, Kansainvälinen yleisurheiluliitto
IAEA engl. International Atomic Energy Agency, Kansainvälinen ydinenergiajärjestö
IATA engl. International Air Transport Association, Kansain­välinen lentoliikenneliitto
IB engl. International Baccalaureate, kansainvälinen ylioppilastutkinto
ib. ~ ibid. lat. ibidem, samassa paikassa
ICT ~ ict engl. information and communication technology, informaatio- ja kommunikaatioteknologia (suom. lyh. ikt)
id. lat. idem, sama
i.e. lat. id est, se on
IKT ~ ikt informaatio- ja kommunikaatioteknologia
ILO engl. International Labour Organization, Kansainvälinen työjärjestö
IMF engl. International Monetary Fund, Kansainvälinen valuutta­rahasto
Interpol engl. International Criminal Police Organization, Kansainvälinen rikospoliisijärjestö
ip. iltapäivä(llä)
IPU engl. Inter-Parliamentary Union, Parlamenttienvälinen liitto
IRA engl. Irish Republican Army, Irlannin tasavaltalaisten taistelujärjestö
IRC
engl. Internet relay chat, reaaliaikainen verkkokeskustelu, -juttelu, irkkaus
ISBN engl. International Standard Book Number, kirjan kansainvälinen standardinumero
ISMN engl. International Standard Music Number, nuotti­julkaisun kansainvälinen standardinumero
ISO engl. International Organization for Standardization, kansainvälinen standardisoimisjärjestö
ISSN engl. International Standard Serial Number, aikakaus­julkaisun kansainvälinen standardinumero
IT ~ it 1) engl. information technology, tietotekniikka, informaatiotekniikka; 2) ilmatorjunta
ITE  itse tehty elämä; ITE-taide, itse oppineiden kansantaiteilijoiden taide
IU ks. ky
i.v. lat. intravenosus laskimonsisäinen, laskimonsisäisesti

J

J joule(a)
jaa. jälkeen ajanlaskun alun
JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
JHTT julkishallinnon ja -talouden tilintarkastaja, esim.JHTT-lautakunta
Jk. ~ JK jälkikirjoitus
jKr. jälkeen Kristuksen syntymän
jm juoksumetri(ä)
jne. ja niin edelleen
JoY Joensuun yliopisto
jr. lat. junior, nuorempi
JSN Julkisen sanan neuvosto
JY Jyväskylän yliopisto

K

k kilo- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 103)
k. 1) katu; 2) kuollut
K 1) kelvin(iä); 2) kaliumin kemiallinen merkki; 3) kielletty, esim. K18, kielletty alle 18-vuotiailta
ka 1) karaatti(a); 2) kuiva-aine(tta)
kasvatust. maist. ~ KM kasvatustieteen maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja KK, KL, KT)
kat. katolinen, katolilainen
kauppat. maist. ~ KTM kauppatieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja KTK, KTL, KTT)
kb kilobitti(ä)
kB kilotavu(a) (suom. lyh. kt)
kcal kilokalori(a)
kd. Suomen Kristillisdemokraattien jäsen
KD Suomen Kristillisdemokraatit
ke ~ kesk. keskiviikko(na)
Kela ~ KELA Kansaneläkelaitos
kenr. kenraali
Kepa ~ KEPA Kehitysyhteistyön palvelukeskus
kesk. Suomen Keskustan jäsen, keskustalainen
Kesk. Suomen Keskusta
kg kilogramma(a), kilo(a)
KGB (hist.) ven. Komitet gosudarstvennoi bezopasnosti, valtion turvallisuuskomitea, (entisen) Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu (valtiollinen poliisi)
kh. 1) koehenkilö; 2) kylpyhuone; 3) kertausharjoitus
KH ~ kh 1) kaupunginhallitus; 2) kunnanhallitus
KHK Keskuskauppakamarin hyväksymä kielenkääntäjä
KHO korkein hallinto-oikeus
khra kirkkoherra
KHT Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja
kHz kilohertsi(ä)
Kivi ~ KIVI Kilpailuvirasto
kJ kilojoule(a)
kj. kujakk kuukausi, kuukautta
kk. 1) kirkonkylä; 2) keittokomero; 3) konekivääri
KK ~ kasvatust. kand. kasvatustieteen kandidaatti
KKH Kirkkohallitus
KKK Keskuskauppakamari
kko kirkko
KKO korkein oikeus
kkp kahvikupillinen, kahvikupillista
kl ~ kl. ~ kll ~ kll. kunnallinen liikelaitos
KL ~ kasvatust. lis. kasvatustieteen lisensiaatti
klo kello
km kilometri(ä)
KM ks. kasvatust. maist.
k-m2 kerrosalaneliömetri(ä)
k-m3 kiintokuutiometri(ä)
kni kumppani
KO ~ KäO käräjäoikeus
kok. 1) Kansallisen Kokoomuksen jäsen, kokoomuspuolue­lainen, kokoomuslainen; 2) kokelas
Kok. Kansallinen Kokoomus
KOK Kansainvälinen Olympiakomitea
komm. Suomen Kommunistisen Puolueen jäsen
kotital.op. ~ KtaO kotitalousopettaja
kotiteoll.op. ~ KteO kotiteollisuusopettaja
Kotus Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
KOY ~ kiint.oy ~ kiint.oy. kiinteistöosakeyhtiö; keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö
kpl kappale(tta)
kr kruunu(a)
KRP keskusrikospoliisi
krs 1) kerros; 2) krossi(a)
ks. katso
KSL Kansan sivistystyön liitto
kt 1) kilotavu(a); 2) kerrostalo; 3) kilotonni(a)
KT ~ kasvatust. toht. kasvatustieteen tohtori
KtaO ks. kotital.op.
KteO ks. kotiteoll.op.
KTK 1) (myös kauppat. kand.) kauppatieteiden kandidaatti; 2) Kuluttajatutkimuskeskus
KTL 1) (myös kauppat. lis.) kauppatieteiden lisensiaatti; 2) Kansanterveyslaitos, osa THL:ää
KTM 1) (myös kauppat. maist.) kauppatieteiden maisteri; 2) kauppa- ja teollisuusministeriö
KTT ~ kauppat. toht. kauppatieteiden tohtori
KtyO ks. käsit.op.
kumpp. kumppani(t)
KuvA Kuvataideakatemia
kuv.op. ~ KuvO kuvaamataidonopettaja
KuY Kuopion yliopisto
kv. kansainvälinen
kV kilovoltti(a)
kW kilowatti(a)
kWh kilowattitunti(a)
KVL keskusverolautakunta
KVV ~ kvv kiinteistön vesi- ja viemäri-, esim. KVV-työnjohtaja, KVV-tarkastus
ky kansainvälinen yksikkö (engl. IU, ransk. UI)
ky ~ ky. 1) kommandiittiyhtiö; 2) kuntayhtymä
KY 1) Kuopion yliopisto; 2) Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta
KYS Kuopion yliopistollinen sairaala
KäO ~ KO käräjäoikeus
käsit.op. ~ KtyO käsityönopettaja
K18  kielletty alle 18-vuotiailta, esim. K18-elokuva (vastaavasti K13, K15)

L

l 1) litra(a); 2) lat. laudatur, arvosana: kiitetään
l. lääni
L 1) laki; 2) engl. large, suuri (vaatteiden kokona)
la lauantai(na)
LA 1) lyhyet aallot; 2) laskoarvo
lainopin kand. ~ LOK lainopin kandidaatti
LaK ks. lakit. toht.
lakit. toht. ~ LaT lakitieteen tohtori (vastaavasti kand., lis. ja LaK, LaL)
lastent.op. ~ LTO lastentarhanopettaja
LaT ks. lakit. toht.
leht. lehtori
LEL lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläke­laki
leops ~ LEOPS lapsen esiopetussuunnitelma
lh. lähihoitaja
LH lääninhallitus
LI pellava
Lib. Liberaalit (puolue)
liikuntak. kand. ~ LiK liikuntakasvatuksen kandidaatti
liikuntat. maist. ~ LitM liikuntatieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja LitK, LitL, LitT)
LiK ks. liikuntak. kand.
lis. 1) lisensiaatti; 2) lisätty, lisäys, lisää
LitM ks. liikuntat. maist.
LitT ~ liikuntat. toht. liikuntatieteiden tohtori
lk. luokka
LK ~ lääket. kand. lääketieteen kandidaatti
lkm. lukumäärä
LKT ks. lääket. ja kir. toht.
lkv. ~ lv. lukuvuosi
LKV laillistettu kiinteistönvälittäjä
lky ~ lky. liikelaitoskuntayhtymä
ll ~ ll. liikelaitos
LL ks. lääket. lis.
lm luumen(ia)
lm. loppuunmyyty
LO ruots. Landsorganisationen i Sverige, Ruotsin keskusammattijärjestö
LOK ks. lainopin kand.
LP 1) liikkuva poliisi; 2) engl. long playing, äänilevy, jonka nopeus on 33 ⅓ kierrosta minuutissa
LSD ~ lsd lysergihapon dietyyliamidi, eräs mm. aistiharhoja aiheuttava huumaava aine
LT 1) ks. lääket. toht.; 2) Liikenneturva
ltk laatikko(a)
ltk. lautakunta
LTO ks. lastent.op.
LTY Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LuK ks. luonnont. kand.
luki esim. lukihäiriö, luku- ja kirjoitustaidon häiriö
luomu luonnonmukainen, esim. luomuviljely
luonnont. kand. ~ LuK luonnontieteiden kandidaatti
lut. luterilainen
luutn. luutnantti
lv. ~ lkv. lukuvuosi
LVI ~ lvi lämmitys-, vesijohto- ja ilmanvaihtotekniikka
LVM liikenne- ja viestintäministeriö
lx luksi(a)
ly lämpöyksikkö(ä)
LY Lapin yliopisto
lyhki ~ LYHKI lyhytkirurgia
läh. 1) lähettäjä; 2) lähemmin
lääket. ja kir. toht. ~ LKT lääketieteen ja kirurgian tohtori
lääket. lis. ~ LL lääketieteen lisensiaatti (vastaavasti kand., toht. ja LK, LT)
lääket. toht. ~ LT lääketieteen tohtori

M

m 1) metri(ä); 2) milli- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 10-3); 3) lat. magna cum laude approbatur, arvosana: kiitoksin hyväksytään
M 1) mega- (kerrannaisyksikön etuliitteenä 106); 2) engl. medium, keskikokoinen (vaatteiden kokona)
m2 neliömetri(ä)
m3 kuutiometri(ä)
ma ~ maan. maanantai(na)
mA milliampeeri(a)
ma. määräaikainen
M.A. engl. Master of Arts, (ylempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa
maat. ja metsät. maist. ~ MMM maatalous- ja metsätieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja MMK, MML, MMT)
maist. maisteri
maj. majuri
maks. 1) maksimi, korkeintaan, enintään; 2) maksettu
mamu ~ MAMU maahanmuuttaja-, esim. mamu-opetus
MAO ~ MaO ~ MO markkinaoikeus
Mb engl. megabit, megabitti(ä)
MB engl. megabyte, megatavu(a) (suom. lyh. Mt)
MBA (~ M.B.A) engl. Master of Business Administration, kansainvälinen liikkeenjohdon tutkinto
ME maailmanennätys
MEK 1) Matkailun edistämiskeskus; 2) Merimieseläkekassa
Mela ~ MELA Maatalousyrittäjien eläkelaitos
MEP (ark. meppi) engl. Member of European Parliament, Euroopan parlamentin jäsen
merkon. merkonomi
Metla ~ METLA Metsäntutkimuslaitos
metsänhoit. metsänhoitaja
mg milligramma(a)
MH 1) ks. metsänhoit.; 2) Metsähallitus
mhy. (~ mhy) metsänhoitoyhdistys
MHz megahertsi(ä)
miel. mieluummin, mieluiten
Migri ~ MIGRI Maahanmuuttovirasto
Mikes ~ MIKES Mittatekniikan keskus
milj. miljoona(a)
min minuutti(a)
MJ megajoule(a)
mk markka(a)
MKH Merenkulkuhallitus
ml millilitra(a)
ml. 1) mukaan luettu(i)na; 2) moottorilaiva
mlk. (~ mlk) maalaiskunta
mm
millimetri(ä)
mm. muun muassa, muiden muassa
MM maailmanmestaruus, maailmanmestari
mmHg elohopeamillimetri(ä)
MML 1) (myös maat. ja metsät. lis.) maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti; 2) Maanmittauslaitos
MMM 1) ks. maat. ja metsät. maist.; 2) maa- ja metsätalousministeriö
MMT ~ maat. ja metsät. toht. maatalous- ja metsätieteiden tohtori
MO 1) ks. mus.op.; 2) maaoikeus; 3) markkinaoikeus (ks. MAO)
mol mooli(a)
mom. momentti
mp. 1) mainitussa paikassa; 2) moottoripyörä
MP3 ~ mp3 äänenpakkausmenetelmä; menetelmää käyttävä äänentoistolaite, esim. mp3-soitin
MPa megapascal(ia)
mpk meripeninkulma(a)
MpKK Maanpuolustuskorkeakoulu
mpm matkapuhelumaksu
mpy. meren pinnan yläpuolella
Mr. ~ Mr engl. mister, herra
mrd. miljardi(a)
Mrs. ~ Mrs engl. mistress, rouva
ms millisekunti(a)
MS ~ ms multippeliskleroosi, esim. MS-tauti
Ms. ~ Ms engl. naisen puhuttelu, kun ei haluta käyttää puhutteluja Miss ja Mrs.
m/s 1) (myös M/S) engl. motor ship, moottorilaiva (ml.); 2) metriä sekunnissa
M.Sc. engl. Master of Science, (ylempi) akateeminen oppiarvo Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa
mt. mainittu teos 
Mt megatavu(a) (engl. lyh. MB)
MTI metsätalousinsinööri
MTK Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTL Merentutkimuslaitos
mts. mainitun teoksen sivulla
MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
MTV 1) Mainos-TV (nyk. MTV Oy) 2) Music Television
MuM ks. mus. maist.
mus. maist. ~ MuM musiikin maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja MuK, MuL, MuT)
mus.op. ~ MO musiikinopettaja
MuT ~ mus. toht. musiikin tohtori
mutu (leikillisesti) ”musta tuntuu”
mv. 1) maanviljelijä; 2) mustavalkoinen
mV millivoltti(a)
MV 1) megavoltti(a); 2) Museovirasto
mW milliwatti(a)
MW megawatti(a)
MWh megawattitunti(a)

N

n. 1) noin; 2) netto
N 1) newton(ia); 2) typen kemiallinen merkki; 3) lukumäärä (taulukoissa)
Na natriumin kemiallinen merkki
Nasa ~ NASA engl. National Aeronautics and Space Administration, Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallitus
Nato ~ NATO engl. North Atlantic Treaty Organization, Pohjois-Atlantin puolustusliitto
NHL engl. National Hockey League, Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa toimiva jääkiekon ammattiliiga
nid. nidottu(na)
nimim. nimimerkki
nk. niin kutsuttu
NMKY Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys
N.N. ~ NN lat. nomen nescio, nimi jota ei tiedetä tai jota ei haluta käyttää
NNKY Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys
NOK Norjan kruunu
nro (~ n:o) numero
ns. 1) niin sanottu; 2) nuorisoseura
nyk. nykyinen, nykyään

O

O hapen kemiallinen merkki
OAJ Opetusalan ammattijärjestö
OECD engl. Organization for Economic Co-operation and Development, taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
oh. ohjehinta
oikeust. maist. ~ OTM oikeustieteen maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja OTK, OTL, OTT)
OK ~ ok engl. all correct, hyvä on, kaikki hyvin
OKV Oikeuskanslerinvirasto
OM oikeusministeriö
op opintopiste(ttä)
op. 1) opettaja; 2) opisto; 3) osuuspankki; 4) opus
Opec ~ OPEC engl. Organization of the Petroleum Exporting Countries, öljynviejämaiden järjestö
OPH Opetushallitus
OPM opetusministeriö
opo ~ OPO opinto-ohjaaja
ops ~ OPS opetussuunnitelma
ortod. ortodoksinen
os. 1) osoite; 2) osasto; 3) omaa sukua
o.s. (~ os.) omaa sukua
osk. (~ osk) osuuskunta
OTM ks. oikeust. maist.
oto. (~ oto) oman toimensa ohella
OTT ~ oikeust. toht. oikeustieteen tohtori
ov opintoviikko(a)
ovh. ~ ovh ~ OVH ohjevähittäishinta
oy ~ oy. osakeyhtiö
OY Oulun yliopisto
oyj ~ oyj. julkinen osakeyhtiö
OYS Oulun yliopistollinen sairaala

P

p penni(ä)
p. 1) päivä; 2) puhelin; 3) painos; 4) piste(ttä); 5) polku
PA 1) pitkät aallot; 2) polyamidi
Pa pascal(ia)
PAH  polysykliset aromaattiset hiilivedyt;  esim. PAH-yhdisteet, polttoaineiden epätäydellisessä palamisessa syntyviä ympäristölle haitallisia hiilivetyjä
pak ~ pkt paketti(a)
pakk pakkaus(ta)
PAM Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
par. paremmin
past. pastori
pat. patentti
PC ~ pc engl. personal computer, mikrotietokone
PCB polyklooribifenyyli, eräs ympäristömyrkky
PDF engl. portable document format, siirrettävä tiedostomuoto
pe ~ perj. perjantai(na)
PE 1) Pääesikunta; 2) Pohjoismaiden ennätys; 3) (myös PES) polyesteri
PeL perustuslaki
per. perustettu, perustanut
perusk.op. ~ PkO peruskoulunopettaja
PES ~ PE polyesteri
pH
lat. pondus hydrogenii, happamuusaste
PIN engl. personal identification number, salasanana käytetty tunnusluku, esim. PIN-koodi
Pisa ~ PISA engl. Programme for International Students Assesment, OECD-maiden tutkimusohjelma, joka mm. mittaa koululaisten eri alojen osaamista
pj. ~ puh.joht. puheenjohtaja
pjsto puheenjohtajisto
PK ~ pk esim. pk-yritykset, pienet ja keskisuuret yritykset
PkO ks. perusk.op.
pkt ~ pak paketti(a)
PKT ~ pkt pieni ja keskisuuri teollisuus
PL postilokero
PLM puolustusministeriö
PLO engl. Palestine Liberation Organization, Palestiinan vapautusjärjestö
PM 1) Pohjoismaiden mestaruus, Pohjoismaiden mestari; 2) lat. promemoria, muistio
p.m. 1) lat. post meridiem iltapäivällä (suom.lyh. ip); 2) ransk. pour mémoire, muistutukseksi (kutsukorteissa)
PMS ~ pms engl. premenstrual (tension) syndrome, kuukautisia edeltävä oireyhtymä
PN Pohjoismaiden neuvosto
pnk peninkulma(a)
pnä päivänä
po. 1) pitää olla; 2) puheena oleva
ppm engl. parts per million, partikkelia miljoonassa, miljoonasosa
ppm. paikallispuhelumaksu
PR ~ pr engl. public relations, suhdetoiminta
PRH Patentti- ja rekisterihallitus
prk purkki(a)
prof. professori
ps pussi(a)
ps. Perussuomalaisten jäsen
PS 1) ~ P.S. lat. post scriptum, jälkikirjoitus; 2) Perussuomalaiset (puolue)
PSA  prostataspesifinen antigeeni, esim. PSA-testi, eturauhassyövän diagnostiikassa käytettävä testi
PsM ks. psykol. maist.
PsT ~ psykol. toht. psykologian tohtori
psta puolesta
psykol. maist. ~ PsM psykologian maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja PsK, PsL, PsT)
PTO ks. puutarhaop.
puh. ~ p. puhelin
puh.joht. ~ pj. puheenjohtaja
puutarhaop. ~ PTO puutarhaopettaja
pv päivä(ä) (mittayksikkönä)
PVC ~ pvc polyvinyylikloridi, eräs muovi
pvm. 1) päivämäärä; 2) paikallisverkkomaksu

R

r 1) (myös rsi) riisi(ä) 2) lat. radius, säde
r. 1) (myös ruots.) ruotsalainen, Ruotsalaisen Kansanpuolueen jäsen; 2) ryhmä
R röntgen(iä)
® engl. registered trade mark, rekisteröity tavaramerkki
rad radiaani(a)
Rata Rahoitustarkastus (nyk. osa Fivaa)
RAY Raha-automaattiyhdistys
reht. rehtori
rek.nro rekisterinumero
rek.tn ~ rt rekisteritonni(a)
REM engl. rapid eye movement, esim. REM-uni, unen vaihe, jossa silmissä esiintyy nopeita liikkeitä, vilkeuni
res. reservi-, reservin, reservissä
rkl ruokalusikallinen, ruokalusikallista
rkm. rakennusmestari
RKP Ruotsalainen Kansanpuolue
RKTL Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
rl rulla(a)
RNA ~ rna ribonukleiinihappo
ro-ro ~ roro engl. roll on, roll off, omilla pyörillään liikku­vien alustojen, perävaunujen ja ajoneuvojen laivakuljetus­tekniikka
rpl rupla(a)
rs rasia(a)
rsi ~ r riisi(ä)
RSO radion sinfoniaorkesteri
R.S.V.P. ransk.répondez s΄il vous plait, olkaa hyvä ja vastatkaa (kutsukorteissa)
rt 1) (myös rek.tn) rekisteritonni(a); 2) rivitalo
rtg. röntgen
RUB Venäjän rupla
RUK Reserviupseerikoulu
ruosu ruotsinsuomalainen
ruots. ~ r. Ruotsalaisen Kansanpuolueen jäsen, ruotsalainen
rva rouva
ry 1) (myös ry.) rekisteröity yhdistys; 2) rehuyksikkö(ä)

S

s 1) sekunti(a); 2) sivu(a) (mittayksikkönä)
s. 1) sivu(t), sivu(i)lla; 2) syntynyt, syntyään
S 1) siemens(iä); 2) engl. small, pieni (vaatteiden kokona); 3) rikin kemiallinen merkki; 4) sallittu (elokuvien ikärajoista)
S2 suomi toisena kielenä
SA 1) Suomen Akatemia; 2) Suomen armeija
SaaS engl. software as service, verkkosovelluspalvelu, sovelluspalvelu, verkkopalvelu, jossa tarjotaan sovelluksia käytettäväksi internetin kautta
sairaanh.op. ~ SHO sairaanhoidonopettaja
sair.hoit. ~ sh. ~ SH sairaanhoitaja
SAK Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö
SAS engl. Scandinavian Airlines System, lentoyhtiö
sd. ~ sos.dem. sosiaalidemokraatti, sosiaalidemokraattinen, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen jäsen
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
SE 1) Suomen ennätys; 2) Ruotsin maatunnus mm. tele­viestinnässä, vrt. SWE; 3) silkki
SEK Ruotsin kruunu
sepa ~ SEPA engl. Single Euro Payments Area, yhtenäinen euro­maksualue
Seta ~ SETA Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry
seur. seuraava
SFS Suomen Standardisoimisliitto – Finlands Standardi­serings­förbund
SH 1) ks. sos.huolt.; 2) ks. sair.hoit.
SHH Svenska handelshögskolan
SHO ks. sairaanh.op.
SI ransk. Système International d’Unités, kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä
SibA Sibelius-Akatemia
sid. sidottu(na)
siht. sihteeri
sit. sitoutumaton (poliittisesti)
Sitra ~ SITRA Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
SKL Suomen kuntaliitto
SKP Suomen Kommunistinen Puolue
SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
SLL Suomen luonnonsuojeluliitto
SLU Suomen Liikunta ja Urheilu ry
SM 1) Suomen mestaruus, Suomen mestari; 2) sisäasiain­ministeriö; 3) ks. sotat. maist.; 4) sadomasokismi
snt ~ c sentti(ä), euron sadasosan lyhenne
so. se on
SOS engl. save our souls, ’pelastakaa sielumme’, kansain­välinen hätämerkki
sos.dem. ~ sd. sosiaalidemokraatti, sosiaalidemokraattinen, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen jäsen
sos.huolt. ~ sh. ~ SH sosiaalihuoltaj
sotat. maist. ~ SM sotatieteiden maisteri (vastaavasti kand., toht. ~ tri ja SK, ST)
SP Suomen Pankki
SPR Suomen Punainen Risti
sr. lat. senior
srk. (~ srk) seurakunta
ST ~ sotat. toht. sotatieteiden tohtori
Stakes ~ STAKES ent. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (nyk.osa Terveyden ja THL:ää)
Start ~ START engl. Strategic Arms Reduction Treaty, strategisten aseiden vähentämissopimus
stm. sotamies
STM sosiaali- ja terveysministeriö
STP Suomen Työväenpuolue
STT Suomen Tietotoimisto
STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK (ent. Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto)
STUK Säteilyturvakeskus
su ~ sunn. sunnuntai(na)
Sulasol Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto
Supo ~ supo ~ SUPO suojelupoliisi
suva ~ SUVA sukupuolivaikutusten arviointi
SV ~ sv sairausvakuutus, esim. SV-peruskorvattava (lääke)
s.v. lat. sub voce, sanakirjan tai tietosanakirjan hakusanaan viitattaessa, esim. s.v. euro
SWE Ruotsin maatunnus mm. ajoneuvoliikenteessä, vrt. SE
Syke ~ SYKE Suomen ympäristökeskus
SYL Suomen ylioppilaskuntien liitto

T

t 1) tunti(a); 2) tonni(a) (SI-järjestelmässä); 3) tavu(a) (engl. byte, lyh. B)
t. 1) (myös tv.) toivottaa, toivottavat; 2) terveisin; 3) tie
TAE tavanomaiset aseet Euroopassa, esim. TAE-sopimus aseiden vähentämiseksi
TaEL taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkelaki
TaiK Taideteollinen korkeakoulu
tait. maist. ~ TaM taiteen maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja TaK, TaL, TaT)
taloust. maist. ~ TTM taloustieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja TTK, TTL, TTT)
TaM ks. tait. maist.
Tane ~ TANE tasa-arvoasiain neuvottelukunta
TaT ~ tait. toht. taiteen tohtori
TaY Tampereen yliopisto
TAYS Tampereen yliopistollinen sairaala
TE esim. TE-keskus, työvoima- ja elinkeinokeskus
TeaK Teatterikorkeakoulu
teatt. maist. ~ TeM teatteritaiteen maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja TeK, TeL, TeT)
Tekes ~ TEKES Teknologian kehittämiskeskus
tekn. toht. ~ TkT tekniikan tohtori (vastaavasti  lis.  ja TkL)
TEL työntekijäin eläkelaki
TeM ks. teatt. maist.
TEM työ- ja elinkeinoministeriö
TEO Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (nyk. Valviraa)
teol. maist. ~ TM teologian maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja TK, TL, TT)
Teosto Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto
terv. terveisin
terveydenh. maist. ~ THM terveydenhuollon maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja THK, THL, THT)
terveystiet. maist. ~ TtM terveystieteiden maisteri (vastaa­vasti kand., lis., toht. ~ tri ja TtK, TtL, TtT)
terv.hoit. ~ th. ~TH terveydenhoitaja
TES ~ tes työehtosopimus
tet ~ TET työelämään tutustuminen (peruskouluopintoihin kuuluva jakso)
TeT ~ teatt. toht. teatteritaiteen tohtori
teva ~ TEVA tekstiili- ja vaatetusala
th. 1) täysihoito; 2) (myös th) tienhaara, 3) terveydenhoitaja
TH Tullihallitus
THK 1) (myös terveydenh. kand.) terveydenhuollon kandidaatti; 2) Telehallintokeskus
THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
THM ks. terveydenh. maist.
THT ~ terveydenh. toht. terveydenhuollon tohtori
ti ~ tiist. tiistai(na)
Tike ~ TIKE Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelu­keskus
TIR ransk. Transport International par la Route, kansainvälinen maantiekuljetus
tj. 1) toimitusjohtaja; 2) toiminnanjohtaja; 3) työnjohtaja
tjs. tai jotakin sellaista
tk. 1) tätä kuuta, tämän kuun; 2) (myös tk) terveyskeskus
TK 1) (myös teol. kand.) teologian kandidaatti; 2) Tilasto­keskus
T&K ~ t&k tutkimus ja kehitys
TKK Teknillinen korkeakoulu
TkT ks. tekn. toht.
TKT taiteen keskustoimikunta
Tku Turku
tl teelusikallinen, teelusikallista
TL 1) (myös teol. lis.) teologian lisensiaatti; 2) tullilaitos
tlk tölkki(ä)
TM 1) ks. teol. maist.; 2) työministeriö
tmi toiminimi
tms. tai muuta sellaista
tn tonni(a) (yleiskielessä)
to ~ torst. torstai(na)
toht. ~ tri tohtori
Tre Tampere
tri ~ toht. tohtori
ts. 1) toisin sanoen; 2) työsopimussuhteinen
TSK Sanastokeskus TSK ry
TSL 1) Työväen Sivistysliitto; 2) tietosuojalautakunta
tsto toimisto
TT 1) (myös teol. toht.) teologian tohtori; 2) työtuomioistuin; 3) (myös tt) tietokonetomografia, tietokonekerroskuvaus (myös CAT, CT); 4) tieteellis-tekninen
TtK ~ terveystiet. kand. terveystieteiden kandidaatti
TTK 1) (myös taloustiet. kand.) taloustieteiden kandidaatti; 2) Työturvallisuuskeskus
TTKK Tampereen teknillinen korkeakoulu
TtL ~ terveystiet. lis. terveystieteiden lisensiaatti
TTL 1) (myös taloust. lis.) taloustieteiden lisensiaatti; 2) Työterveyslaitos
TtM ks. terveystiet. maist.
TTM ks. taloust. maist.
TTS toiminta- ja taloussuunnitelma
TtT ~ terveystiet. toht. terveystieteiden tohtori
TTT ~ taloust. toht. taloustieteiden tohtori
TTY Tampereen teknillinen yliopisto
TU Toimihenkilöunioni
Tukes ~ TUKES Turvatekniikan keskus
TuKKK Turun kauppakorkeakoulu
tule ~ TULE tuki- ja liikuntaelimistö, esim. tule-sairaus
tupo tulopolitiikka, esim. tuporatkaisu, tulopoliittinen ratkaisu
tus tusina(a)
tv. (myös t.) toivottaa, toivottavat
TV ~ tv televisio
TW terawatti(a)
TVT ~ tvt tieto- ja viestintätekniikka
TY Turun yliopisto
TyEL  työntekijäin eläkelaki
tyhy ~ TYHY työhyvinvointi, esim. tyhytoimintaa, tyhy-toiminta
TYKS Turun yliopistollinen keskussairaala
tyky ~ TYKY työkyvyn ylläpito, esim. tykyliikunta, tyky-liikunta

U

UEF engl. University on Eastern Finland, Itä-Suomen yliopisto (1.1.2010 alkaen)
ufo ~ UFO engl. Unidentified Flying Object, tunnistamaton lentävä esine
UHT ~ uht engl. ultra high temperature, erittäin korkea lämpötila; UHT-käsittely, iskukuumennus
UI ks. ky
UKG ~ ukg ultraääni- eli kaikukardiografia
UKK 1) usein kysyttyjä kysymyksiä (engl. FAQ); 2) Urho Kaleva Kekkonen
ula ~ ULA ultralyhyet aallot
UM ulkoasiainministeriö
Umo ~ UMO Uuden Musiikin Orkesteri
UMTS ~ umts engl. Universal Mobile Telecommunication System, maailanlaajuinen matkaviestinjärjestelmä, joka pystyy välittämään multimediapalveluja
Unesco ~ UNESCO engl. United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuu­ri­­järjestö
UNHCR engl. United Nations High Commissioner for Refugees, YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu, päävaltuutetun toimisto
Unicef ~ UNICEF engl. United Nations Children’s Fund (ent. United Nations International Children’s Emergency Fund), YK:n lastenavun rahasto, YK:n lastenjärjestö
URL ~ url engl. uniform resource locator, internetissä olevan tiedoston tai hakemiston sekä sen käyttöön tarvittavan yhteyskäytännön yksilöivä tunnus (esim. http://www.kotus.fi)
USA engl. United States of America, Amerikan yhdysvallat
USB engl. universal serial bus, tietokoneen liitäntäjärjestelmä, esim. USB-portti, USB-muisti
USD Yhdysvaltain dollari
UT Uusi testamentti
utva ~ UTVA hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valio­kunta
UV ~ uv ultravioletti(säteily)
UÄ ~ uä ultraääni

V, W

v vuosi, vuotta
v. vuonna, vuosina
V voltti(a)
W watti(a)
va. väliaikainen
VA volttiampeeri(a)
Wada ~ WADA engl. World Anti-Doping Agency, dopingin käyttöä valvova kansainvälinen elin
VakO vakuutusoikeus
valtiot. maist. ~ VTM valtiotieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja VTK, VTL, VTT)
Valvira Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
wap ~ WAP engl. Wireless Application Protocol, langattoman viestinnän sovellusyhteyskäytäntö; tiedonvälitystekniikka, jonka avulla voidaan hyödyntää mm. internetiä langattomien viestimien välityksellä
vas. 1) vasen, vasemmalla; 2) vasemmistoliittolainen
Vas. Vasemmistoliitto
vast. 1) vastaus, vastaukset; 2) vastaava, vastaavasti
vasu ~ VASU varhaiskasvatussuunnitelma
VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
WC ~ wc engl. water closet, vessa
VES virkaehtosopimus
VH Verohallitus
VHF engl. very high frequency, radiotekniikassa taajuusalue 30–300 MHz
VHL vankeinhoitolaitos
WHO engl. World Health Organization, Maailman terveys­järjestö
VI ~ CV viskoosi
vihr. Vihreän liiton jäsen
Vihr. Vihreä liitto
vip ~ VIP engl. very important person, hyvin tärkeä henkilö
virk. virkailija
vk viikko(a)
vk. viime kuuta, viime kuun
vkl. viikonloppu
wlan ~ WLAN engl. Wireless Local Area Network, langaton lähi­verkko
vm. viimeksi mainittu
VM valtiovarainministeriö
VN 1) valtioneuvosto; 2) varanotaari
VNK valtioneuvoston kanslia
VO ks. voim.op.
WO villa
voim.op. ~ VO voimistelunopettaja
Vp. vastausta pyydetään
vpj. varapuheenjohtaja
VPK ~ vpk vapaaehtoinen palokunta
vrk vuorokausi, vuorokautta
VRK Väestörekisterikeskus
vrt. vertaa
vs. 1) viransijainen; 2) virkasuhteinen; 3) (myös vs) lat. versus, vastaan
VT 1) Vanha testamentti; 2) varatuomari; 3) virtuaalitodel­lisuus
VTM 1) ks. valtiot. maist.; 2) Valtion taidemuseo
WTO engl. World Trade Organisation, Maailman kauppajärjestö
VTT 1) (myös valtiot. toht.) valtiotieteiden tohtori; 2) Valtion teknillinen tutkimuskeskus
vv. virasta vapaa
WWF engl. World Wide Fund for Nature, Maailman luonnonsäätiö
WWW ~ www engl. World Wide Web, internetin palvelujärjestelmä
VY Vaasan yliopisto

X

XL engl. extra large, erittäin suuri (vaatteiden kokona)
XS engl. extra small, erittäin pieni (vaatteiden kokona)

Y

yhteiskuntat. maist. ~ YTM yhteiskuntatieteiden maisteri (vastaavasti kand., lis., toht. ~ tri ja YTK, YTL, YTT)
YK Yhdistyneet kansakunnat
yki ~ YKI yleiset kielitutkinnot
YL Ylioppilaskunnan Laulajat
Yle ~ YLE Yleisradio Oy
yliopp. ~ yo. ~ yo ~ YO ylioppilas
YLV ympäristölupavirasto, esim. Pohjois-Suomen YLV
ym. ynnä muuta
YM ympäristöministeriö
yms. ynnä muuta sellaista
yo. ~ yo ~ YO ~ yliopp. ylioppilas
yp. ylempi palkkaluokka
yrnro yhdistysrekisterinumero
YT 1) (myös yt) yhteistoiminta, esim. yt-neuvottelut; 2) Ylioppilasteatteri
YTL 1) (myös yhteiskuntat. lis.) yhteiskuntatieteiden lisen­siaatti; 2) ylioppilastutkintolautakunta
YTM ks. yhteiskuntat. maist.
YTT ~ yhteiskuntat. toht. yhteiskuntatieteiden tohtori
Y-tunnus yritys- ja yhteisötunnus
yva ~ YVA ympäristövaikutusten arviointi

Å

ÅA Åbo Akademi

Ä

ÄO ~ äo älykkyysosamäärä
ÄOL Äidinkielen opettajain liitto

 

Myös Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaassa  on lyhenneluettelo (7., uudistettu ja korjattu  painos 2009, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus).

Ajantasaisin lyhenneluettelo on Kielitoimiston ohjepankissa osoitteessa http://www.kielitoimistonohjepankki.fi/ohje/435(siirryt toiseen palveluun) (tieto lisätty 15.2.2016).