Luetelma on luettelo, jonka kohdat on kirjoitettu allekkain. Kunkin kohdan edellä käytetään yleensä ajatusviivaa eli ranskalaista viivaa. Muita mahdollisia merkkejä ovat luetelmapallo, erilaiset graafiset merkit ja numerot. Luetelmat ovat lisääntyneet teksteissä verkkosivujen yleistymisen myötä; verkossahan tekstin silmäiltävyys on olennaista.

Luetelman tärkeimmät ominaisuudet ovat symmetrisyys ja samanmuotoisuus, koska sen tehtävänä on helpottaa ja nopeuttaa lukemista. Siksi luetelmaan ei kannata panna sekaisin kokonaisia virkkeitä, vajaita lauseita ja yksittäisiä sanoja. Sekalaiset luetelmat pakottavat lukijan miettimään liian paljon osien logiikkaa: miten alakohdat liittyvät toisiinsa?

Esimerkkejä hankalista luetelmista

Luetelmissa kirjoittajia askarruttavat eniten alkukirjaimen koko ja pisteiden paikka. Kysymysten yleisyys on merkki siitä, että valitettavan usein tekstien tyypilliset luetelmat eivät ole helposti silmäiltäviä ja samanmuotoisia, vaan yhdistelmä kirjavia osia. Esimerkiksi seuraavan tekstikatkelman osat ovat keskenään liian epäsymmetrisiä:

Määräaikaisen tuottotilin
– talletus on aina sidottu määräajaksi
– talletusta ei pääsääntöisesti voida purkaa, ellei kyseessä ole poikkeuksellisen painava syy. Tällaisia syitä ovat esim. kuolemantapaus, vakava sairastuminen tai muu perheolosuhteissa tapahtunut muutos, joka merkittävästi heikentää asiakkaan taloudellista toimeentuloa. Talletuksen purkamisesta veloitetaan palveluhinnaston mukainen maksu.

Samanlaista hankalaa epäsymmetrisyyttä on seuraavassa luetelmassa:

Kerro lääkärillesi mahdollisimman pian, jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista:
– Jos sinulla on sydänsairaus, johon kuuluu sairas sinussyndrooma, epästabiili rintakipu (angina pectoris) tai sinulla on alhainen verenpaine
– Diabetes (sokeritauti)
– Maksa- tai munuaissairaus
– Parkinsonin tauti

Epäsymmetrisyyden lisäksi virheitä on oikeinkirjoituksessa. Korjattuna jälkimmäinen luetelma voisi olla vaikkapa tällainen:

Kerro lääkärillesi mahdollisimman pian, jos sinulla on
– sydänsairaus, johon kuuluu sairas sinussyndrooma, epästabiili rintakipu (angina pectoris)
– alhainen verenpaine
– diabetes (sokeritauti)
– maksa- tai munuaissairaus
– Parkinsonin tauti.

Luetelmatyyppi 1: yksi virke, lauseet allekkain

Jokaisen luetelmakohdan on tärkeää liittyä johdanto-osuuteen luontevasti niin, että kohdat ovat keskenään rinnasteiset. Ne on myös helppoa lukea suoraksi jatkoksi johdantolauseelle. Kaikki alakohdat voivat vaikkapa alkaa verbillä:

Voit muun muassa
– valita itse tunnuslukusi, jos niin haluat
– tehdä omannäköisesi kortin verkkopalvelussa
– määrätä turvalliset käyttörajat ostoille ja käteisnostoille
– muuttaa asettamiasi rajoja pankin verkkopalvelussa.

Tässä esimerkissä luetelma on ikään kuin virke, jonka lauseet on kirjoitettu allekkain ja joka alkaa isolla alkukirjaimella ja päättyy pisteeseen.

Luetelmatyyppi 2: alakohdat täsmennyksiä johdantolauseelle

Toisenlaisella logiikalla on muodostettu sellainen luetelma, jonka johdantolause on jo itsessään täydellinen lause. Tällaisen luetelman johdantolauseen loppuun tulee kaksoispiste. Luetelmakohdat ovat tällöin johdantolauseeseen liittyviä täsmennyksiä ja tarkennuksia. Usein johdantolauseessa on sana seuraava(t).

Huomioithan aina seuraavat asiat:
– Tarkista, että kantoliinan tai -repun alareuna yltää lapsen polvitaipeesta polvitaipeeseen. Tällöin jalat asettuvat lapselle luonnolliseen leveään haara-asentoon, ns. sammakkoasentoon.
– Varmista, että lapsen peppu on kannettaessa alempana kuin lapsen polvet. Näin lapsen selkä pysyy pyöreänä, eikä selkärankaan kohdistu painetta.
– Kanna lasta aina kasvot itseesi päin ja niin kor­kealla, että yllät antamaan suukon hänen otsalleen (edessä ja lonkalla kannettaessa).

Luetelmien välimerkit

Kun johdantoilmaus on otsikkomainen eikä muodosta luetelmakohtien kanssa rakenteeltaan kokonaista lausetta, siinä käytetään yleensä kaksoispistettä:

Pistosten yleiset haittavaikutukset:
– sydämen syketiheyden hidastuminen tai nopeutuminen
– unisuus
– alhainen verenpaine
– epämukava tunne pistoskohdassa.

Jos tällainen luetelma esiintyy tekstiyhteydestään irrallaan (esim. Powerpoint-diassa), sen voi tulkita ei-virkemäiseksi, jolloin kaksoispistettä tai loppupistettä ei välttämättä tarvita. Kaksoispisteen voi muutenkin jättää pois selvästi otsikkomaisista yhteyksistä:

Oman haun käyttäminen
– Kirjaudu Web-Origo-palveluun Omat tiedot -valinnasta.
– Valitse päävalikosta Omat haut.
– Napsauta sen haun nimeä, jonka haluat suorittaa.

Johdantolauseessa ei käytetä kaksoispistettä, jos se on ilman luetelmakohtia luonteeltaan epätäydellinen lause (jonka luetelmakohdat täydentävät kokonaiseksi lauseeksi). Johdantoilmauksen lopussa ei yleensä käytetä pilkkuakaan, vaikka virkerakenne muuten sitä vaatisikin:

Tässä esitteessä kerrotaan
– mitä palveluja saat liitosta
– mitä etuja saat jäsenkortillasi.

Luetelmakohtien välissä ei tarvita pilkkua eikä puolipistettä, koska luetelmaviiva tai muu luetelmamerkki on jo välimerkin luonteinen ja erottelee kohdat selvästi toisistaan.

Toiseksi viimeisen ja viimeisen kohdan väliin ei yleensä myöskään tarvita sanaa ja tai tai, vaan kohtien suhde käy tavallisesti ilmi asiayhteydestä. Muotoilemalla johdantolauseen sopivasti voi ohjata lukijan oikeaan tulkintaan: esimerkiksi Jotta ehdot täyttyisivät, hakijan tulee täyttää kaikki seuraavat kriteerit (osia yhdistäisi sana ja) taikka Jotta ehdot täyttyisivät, hakijan tulee täyttää jokin seuraavista kriteereistä (osia yhdistäisi sana tai).

Luetelmakohtien alkukirjain

Luetelmakohdat aloitetaan pienellä alkukirjaimella, jos ne eivät ole itsenäisiä virkkeitä vaan johdantolauseen osia tai sen sivulauseita. Tällöin piste tulee vain viimeisen kohdan loppuun:

Alkukokouksessa on tarkoitus mm.
– tehdä päätökset tilusjärjestelyn toimitusalueesta
– valita toimitsijat
– valmistella kuivatusten ja tiestön suunnitteluun liittyviä toimia
– suunnitella ELY-keskuksen maanostotoimintaa.

Silloin kun jokainen luetelmakohta on täydellinen itsenäinen virke, kukin kohta alkaa isolla alkukirjaimella ja päättyy pisteeseen:

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto.
– Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
– Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset.