Liike- ja yhteisötunnus (LY-tunnus, ly-tunnus) on seitsemän merkin pituinen numero; yhdysmerkin erottama kahdeksas merkki on tarkistemerkki.

0123456-7

LY-tunnus sisällytetään organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa (OVT) tarvittavaan OVT-tunnukseen. LY-tunnuksesta on lisää tietoa standardissa SFS 5748.

Katso uudempaa tietoa kirjoituksesta Y-tunnus LY-tunnuksen tilalle (linkki Lue myös -osassa).