Kysymys

Lean-sanan kirjoitusasu askarruttaa. Kirjoitetaanko se isolla vai pienellä alkukirjaimella? Entä tarvitaanko vastaaviin yhdyssanoihin yhdysmerkki?

Lean-nimitys viittaa johtamisen filosofiaan, ajattelutapaan, menetelmiin ja työkaluihin, jotka keskittyvät erilaisten ”turhuuksien” poistamiseen työ- ja tuotantoprosesseissa. Tavoitteena on jatkuva kehittäminen laadun parantamiseksi ja samaan aikaan kevyt ja joustava työn tai tuotannon malli.

Nimitystä käytettiin ensi kerran 1980-luvun lopulla Toyotan tuotantoprosessia kuvaavassa teoksessa. Sittemmin ajattelutapa on yleistynyt muuallakin ja hyvin monenlaisessa tekemisessä ja johtamisessa, myös Suomessa.

Vastaus

Suositamme leaniin pientä alkukirjainta, ja lean-alkuisissa yhdyssanoissa on selkeintä käyttää yhdysmerkkiä. Tällaisia yhdyssanoja on syntynyt runsaasti viime vuosina, esimerkiksi lean-johtaminen, lean-rakentaminen, lean-ajattelu, lean-tuotanto- ja lean-koulutus.

On hyvä huomata, että lean-sanan tilalle sopii suomenkielisissä teksteissä usein liinaus tai liinaaminen. Nämä suomen kieleen enemmän mukautetut ilmaukset yleistyvät luultavasti vähitellen etenkin rennohkoissa yhteyksissä. Aivan kaikkiin tilanteisiin ne eivät kuitenkaan sovi.

Hieman samantyyppisiä suomenkielisiä ilmauksia ovat liisaus ja liisaaminen eli leasing, jolla tarkoitetaan autojen, koneiden tms. pitkäaikaisvuokrausta.

Mielenkiintoista on, että englannin lean-adjektiivin perusmerkitys on ollut ’vähärasvainen (liha tms.), hoikka (henkilö) tai laiha (vuosi tms.)’. Ilmeisesti juuri lean-ajattelun yleistymisen myötä sana on kuitenkin saanut tai saamassa uudenlaisen lisämerkityksen ’tehokas’, etenkin kun puhutaan yrityksistä ja tuotannosta.