Kysymys: Miten selitetään muodot lähti ja läksi?

Vastaus: Lähteä-verbin imperfektimuoto läksi on historiallisesti vanhempi kuin lähti. On oletettu, että läksi-muotoa on edeltänyt muoto läkti, jossa on tapahtunut äänteenmuutos ti > si. Eräässä kielen kehityksen vaiheessa nimittäin t muuttui s:ksi i:n edellä. Sama muutos on tapahtunut mm. sanoissa käsi ja  vesi sekä huutaa-verbin imperfektimuodossa huusi. Jos t:tä on seurannut jokin muu vokaali kuin i, t on säilynyt, esim. käte-nä, vede-ksi, huuta-vat.

Myöhemmin on tapahtunut muutos, jossa t:n vieressä oleva k on muuttunut h:ksi. Näin on käynyt mm. sanan yksi (< ykti) taivutusmuodoissa: t on säilynyt muun vokaalin kuin i:n edellä (ykte-), mutta t:n vieressä sijainnut k on muuttunut h:ksi: esim. yhtenä (< ykte-), lähtevät (< läkte-), tehty (vrt. teke-vät).

Tämän kt > ht -muutoksen jälkeen imperfektimuodot läksi, läksit jne. ovat poikenneet muista lähteä-verbin muodoista, minkä vuoksi myös imperfekti on vähitellen muuttunut muiden muotojen mallin mukaan ht:lliseksi: lähti, lähdin. Vanha ks:llinen läksi-muoto on kuitenkin jäänyt rinnalle elämään etenkin murteisiin, mutta jonkin verran sitä käytetään myös yleiskieliseksi tarkoitetuissa teksteissä.