Lääketieteen termit -teoksesta on ilmestynyt kuudes, uudistettu painos. Siinä on viidenteen painokseen verrattuna noin 2 000 uutta päähakusanaa ja 1 700 uutta alihakusanaa. Lisäksi koko kirjan sisältö on päivitetty.

Lääketieteen termit on selittävä sanakirja. Tyypillinen sana-artikkeli sisältää suomenkielisen hakusanan, sen tiiviin määritelmän sekä lisäksi termin latinaiset, englantilaiset ja ruotsalaiset vastineet sekä etymologiset tiedot. Jos omakielistä termiä ei ole, voi päähakusanana olla myös englanninkielinen termi.

Sanakirja on nyt jaettu kahdeksi niteeksi. Varsinaisen hakemisto-osan lisäksi on vieraskielisten termien sanasto-, joka sisältää latinan-, englannin- ja ruotsinkieliset sanahakemistot. Ne helpottavat vieraskielistä termiä vastaavan suomenkielisen tai suomalaisasuisen hakusanan löytämistä. Sanastonide sisältää myös latinan kieliopin rautaisannoksen.

Lääketieteen termit on julkaissut Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Seura perustettiin vuonna 1881 paljolti juuri lääketieteen suomen kielen ja suomenkielisen sanaston kehittämiseksi. Sanakirja on Duodecim-seuran Lääketieteen sanastolautakunnan sekä lukuisten asiantuntijoiden monikymmenvuotisen yhteistyön tulos. Se on lääketieteen suomen kielen perusteos ja siksi lääketieteen ja terveydenhuollon parissa toimiville ja lääketieteestä kirjoittaville tarpeellinen käsikirja.

Näytteeksi muutama uusi hakusana a-kirjaimesta:

aerofobia 1. lentopelko, 2. raittiin ilman pelko

aikabiologia kronobiologia; tieteenala joka tutkii biologisten järjestelmien aikarytmejä ja kehittää niitä hyväksi käyttäviä hoitomenetelmiä

aistimussuodatus aivojen kyky suodattaa aistijärjestelmien informaatiosta olennainen

aivohaveri (engl. stroke) äkillinen aivoverenkiertohäiriö