Kysymys: Tarvitaanko seuraavassa virkkeessä pilkku ennen kuten-sanaa: ”Lentokykyisiä eläimiä ovat monet hyönteiset, kuten perhoset, ja suuri osa linnuista.” Miten pilkkua kuuluu kuten-sanan kanssa käyttää? Entä kuin-konjunktion yhteydessä?

Vastaus: Pilkun käytössä on suomessa kaksi perussääntöä. Sitä käytetään ensinnäkin erottamaan saman virkkeen sisällä olevia lauseita toisistaan. Toisekseen sen avulla voidaan erottaa toisistaan myös saman lauseen eri osia. Esimerkiksi  sanojen kuin ja kuten yhteydessä pilkutus ei kuitenkaan ole aina selvää.

Yleistäen voidaan sanoa, että kuten-sanan edelle tulee pilkku silloin, kun se aloittaa muuta lausetta täsmentävän tai lisäyksenomaisen jakson: Lentokykyisiä eläimiä ovat monet hyönteiset, kuten perhoset. Virkkeen keskellä lisäys pilkutetaan molemmilta puoliltaan: Lentokykyisiä eläimiä ovat monet hyönteiset, kuten perhoset, ja suuri osa linnuista.

Jos täsmentävä jakso on kovin lyhyt ja sen molemmille puolille jäävät tauot häiritsevät, pilkut voi harkinnan mukaan jättää pois. Juuri tämän vuoksi pilkutuksessa esiintyy kuten-ilmausten yhteydessä vaihtelua.

Toinen pilkutusongelmia aiheuttava sana on kuin. Sen kanssa pilkkua käytetään lähinnä silloin, kun kuin-sanalla alkava jakso muodostaa eräänlaisen jälkilisäyksen eikä kyse ole selvästä vertailusta: Hän vaati itselleen huomiota, kuin olisi suurikin kuuluisuus. Pilkun käyttö on kuitenkin tässäkin tapauksessa harkinnanvaraista.

Silloin kun kuin-sanaa käytetään selvästi vertailevissa ilmauksissa, pilkkua ei yleensä käytetä: Pori Jazz myi 2 000 lippua enemmän kuin viime vuonna; Loton päävoitto oli suurempi kuin etukäteen oli ilmoitettu.

Oman lukunsa muodostavat lauseet, jotka alkavat ilmauksella ennen kuin tai sitten kun. Kun tällainen lause on päälauseen edellä, lauseet erotetaan toisistaan aina pilkulla: Ennen kuin annat lääkettä koiralle, lue pakkauksen annostusohje. Päälauseen jälkeen tulevien ennen kuin ja sitten kun ‑lauseiden edeltä pilkun voi kuitenkin halutessaan jättää pois: Lue pakkauksen annostusohje(,) ennen kuin annat lääkettä koiralle.

Pilkkuohjeita on mm. Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla ja Kielitoimiston oikeinkirjoitusoppaassa.

 

Kirjoittaja on työskennellyt harjoittelijana Kielitoimistossa.