Kysymys: Gallupien tulosten virhemarginaaleista puhuttaessa käytetään usein ilmausta ”virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa”. Suositetaanko tällaista ilmausta, vai pitäisikö asia ilmaista toisin?

Vastaus: Ilmaus x prosenttiyksikköä suuntaansa näyttää olevan varsin yleisessä käytössä mm. sanomalehtiteksteissä. Sanakirjoissa tällaista suunta-sanan käyttöä ei kuitenkaan ole esitetty, mutta tänä vuonna (2012) ilmestyvään sähköiseen Kielitoimiston sanakirjaan on lisätty hakusana virhemarginaali, ja sen yhteydessä on esimerkki ”Tutkimuksen virhemarginaali on 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa”. Se, että suuntaansa ei tätä ennen ole esiintynyt sanakirjoissa, voisi  viitata siihen, että sanan tällainen käyttö on aika uutta. Käytäntö lienee syntynyt itsestään kielenkäyttäjien keskuudessa.

Suuntaansa-sanaa käytetään muidenkin määränilmausten yhteydessä, esimerkiksi matka on 10 km suuntaansa, matka kestää kaksi tuntia suuntaansa. Tässä suuntaansa-sanan sijaan voisi käyttää  esimerkiksi ilmausta 10 km kumpaankin suuntaan. Virhemarginaalista puhuttaessa voi käyttää myös ilmausta x prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen. Usein riittäisi oikeastaan pelkkä ilmaus virhemarginaali on x prosenttiyksikköä, mutta merkitystä halutaan ilmeisesti selventää, ja siksi on tarvetta sellaisille ilmauksille kuin suuntaan tai toiseen ja suuntaansa.

Suuntaansa-ilmauksia esiintyy varsinkin lehtiteksteissä sekä tyyliltään vapaissa nettikirjoituksissa. Matematiikan tai tilastotieteen erikoisalan teksteissä suuntaansa-sana ei esiinny, vaan käytetään ilmausta virhemarginaali on ±3 prosenttiyksikköä. Suuntaansa on siis ns. suuren yleisön tarpeisiin syntynyt ilmaus.

On ilmeistä, että suurelle yleisölle tarkoitetuissa teksteissä suuntaansa-sanan kaltaista ilmausta tarvitaan. Suuntaansa näyttää olevan varsin vakiintunut ja mm. lehtiteksteissä laajassa käytössä, eikä sen tilalle olisi helppo löytää yhtä yksinkertaista ja sävyltään neutraalia ilmausta.