Tässä Kielikellossa kaksi kirjoitusta käsittelee muotisanoja. Oman lisänsä muotisanakeskusteluun antoi Kari Suomalainen kuvittaessaan Helsingin Sanomiin kokea-verbin käyttöä.

Sanan kokea merkitys ei alkuaankaan ole kovin tarkkarajainen. Nykysuomen sanakirjan mukaan sen päämerkityksellä on erilaisia vivahteita: ’joutua elämään, tuntemaan, kestämään jotakin, saada jokin elämys, saada osakseen, tulla tuntemaan, tottua, perehtyä’. Sanan merkitystä ei pitäisi tästä enää väljentää. On hyvä muistaa myös verbien tuntea, tuntua ja pitää olemassaolo.

”Hän ei koe olevansa kypsä siihen.” Tässä esimerkissä tarkoitettua ajatusta lähimpänä lienee tuntea. ”Koen sen rangaistuksena” saisi ilmettä, jos käytettäisiin tuntua-verbiä: ”Se tuntuu minusta rangaistukselta.” Seuraavissa virkkeissä olisi pitää-verbi paikallaan: ”Yliopistoissa ja korkeakouluissa koettiin opetusministeriön suhtautuminen tilaustutkimustoiminnan rajoittamiseen niin tärkeäksi ja vakavaksi asiaksi – –”; ”Nykyisissä olosuhteissa kokee pienteollisuus ja muu pienyritysvaltainen elinkeinoelämä kehitysaluelaista ja muista helpotuksista huolimatta kiinteän tieyhteyden puuttumisen suurena haittana.”

Seuraavan lauseen merkitykseen tulee ero sen mukaan, valitaanko verbiksi kokea vai pitää: ”Virkamiehet kokivat itsensä puolueettomiksi.” ”Virkamiehet pitivät itseään puolueettomina.” Kannattaa harkita, kumman asian kirjoittaja haluaa ilmaista.

Aivan tarpeeton kokea on seuraavissa esimerkeissä: ”Iät ja ajat samanlaisena pysynyt kunnalliskertomus on kokenut raikkaan modernisoinnin”; paremmin: ”– – on uudistunut raikkaasti”. ”Esitys taloudellisen kasvun kannalta ’vähemmän tärkeän’ rakentamisen rajoittamisesta tarvittaessa erikoisverolla on kokenut kovaa vastustusta eduskunnassa” olisi täsmällisemmin ”Eduskunta on vastustanut ankarasti esitystä taloudellisen kasvun – –. ” ”Jukka Hovila joka tapauksessa mielellään kokisi edustavansa EM-kisoissa maata ja joukkuetta” olisi ilmaistavissa yhdellä verbillä: ”Jukka Hovila edustaisi mielellään – –.” ”Päivänä, jona kanava avattiin, koki elintarvikehuolto täydellisen mullistuksen – –” olisi toisin: ” – – elintarvikehuolto mullistui täydellisesti – –. ” ”Täten kauppa ja muut palveluelinkeinot kokivat v. 1975 yhä kasvua, tosin aikaisempaa lievempää” olisi yksinkertaisemmin: ”Täten kauppa ja muut palveluelinkeinot kasvoivat yhä 1975, tosin aikaisempaa vähemmän.” ”Murtomaahiihto kokee valtavaa harrastuksen kasvua” voisi olla toisin: ”Murtomaahiihdon harrastus kasvaa valtavasti.”