Seitsemäs pohjoismainen selkeän kielen konferenssi pidettiin 21.–22.11. Helsingissä. Sen järjestivät Kotimaisten kielten keskus ja Pohjoismaiden neuvoston kieliasioita koordinoiva Nordisk sprogkoordination. Konferenssissa oli puhujia Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta. Osanottajia oli kaikkiaan 89, myös Islannista ja Färsaarilta.

Konferenssissa kuultiin pohjoismaisista hankkeista hyvän virkakielen ja onnistuneen asioinnin edistämiseksi. Norjan tielaitoksen, Vegvesenin, hankkeen seurantatutkimus osoitti, että kun virastossa on asetettu yhteiseksi tavoitteeksi selkeä kieli, kaikki haluavat kehittää taitojaan. Kurssitetut työntekijät pystyvät kuitenkin hyödyntämään oppeja helpommin ja kokevat työnteon tehostuneen.  

Vuodesta 1998 järjestetyt konferenssit ovat selvästi lisänneet kiinnostusta selkeän kielen edistämiseen. Nykyään virkakielityötä tehdään kaikissa Kotimaisten kielten keskuksen sisarorganisaatioissa. Pohjoismaiden neuvostokin on asettanut tavoitteekseen olla maailmalla edelläkävijä virkakielityön alalla.