Kysymys

Miten kirjaimittain luettavat nimet taivutetaan tekstissä? Minulle on väitetty, että pitäisi kirjoittaa OPn, VRn. Eikö tarvitakaan kaksoispistettä, OP:n, VR:n? Nimet on tarkoitus lukea ”oo-peen” ja ”vee-ärrän”.

Vastaus

Kaksoispiste tarvitaan, eli näissä tapauksissa kirjoitetaan OP:n ja VR:n. Kyseessä ovat finanssialalla toimiva OP-ryhmä ja logistiikka-alan konserni VR-yhtymä. Nimien kirjainyhdistelmät ovat peräisin aiemmista yhtiönimistä Osuuspankki (OP) ja Valtion rautatiet (VR). Tällaisissa tapauksissa kirjainyhdistelmät voidaan mieltää tunnuskirjaimiksi.

Kirjaimittain luettavat nimet, olivatpa ne lyhenteitä tai muita, suositetaan taivuttamaan kaksoispisteellisinä. Tämän oikeinkirjoituksen perussäännön mukaisesti kirjoitetaan siis USA:n (luetaan ”uu-äs-aan”), DNA:n (luetaan ”dee-än-aan”), OP:n (luetaan ”oo-peen”) ja VR:n (luetaan ”vee-ärrän”).

Kaksoispiste kertoo lukutavan: nimi luetaan ääneen joko kirjaimittain tai sanoittain. Esimerkiksi SKS:n voidaan lukea kirjaimittain (”äs-koo-ässän”) tai kokonaisin sanoin (”suomalaisen kirjallisuuden seuran”). Kaksoispiste sallii tässä molemmat lukutavat. Eräissä sijamuodoissa taivutuspääte on kuitenkin kahtalainen: SKS:ään (”äs-koo-ässään”), SKS:aan (”suomalaisen kirjallisuuden seuraan”). Jälkimmäinen kirjoitusasu ja lukutapa on muodollisempi ja virallisempi.

Jos nimi kirjoitetaan ja luetaan kokonaisina sanoina, kaksoispistettä ei käytetä: Kelan (luetaan ”kelan”, ei ”koo-ee-äl-aan”), Tekesin (luetaan ”tekesin”).

Se, että kaksoispiste jätettäisiin pois nimien OP ja VR taivutusmuodoista, olisi omintakeinen ratkaisu, sillä silloin kielenkäyttäjiä ohjattaisiin hahmottamaan ja myös lausumaan nimet varsin erikoisella ja epäsuomalaisella tavalla: ”opn” ja ”vrn”.