Edellisessä Kielikellossa (2/2006) kerrotaan, miten numeroihin, lyhenteisiin ja symboleihin liitetään sijapääte kaksoispisteen välityksellä. Sivulla todetaan, että jos taivutettava sana on monikossa, merkitään kaksoispisteen jälkeen myös monikon tunnus i. Tarkka lukija kysyi, miksi annetussa esimerkissä (km:eina) kuitenkin on mukana myös kirjain e. Eikö ilmaus km:ina olisi riittävä?

Sanan kilometreinä jälkimmäinen e kuuluu tosiaankin sananvartaloon, joten riittävä merkintä olisi km:ina. Tätä ilmausta on kuitenkin vaikea hahmottaa, joten selvyyden vuoksi (lukijan avuksi) myös vartalovokaali voidaan merkitä. Tämä poikkeus perussääntöön koskee sellaisia i-loppuisia sanoja, joiden perusmuodon (yksikön nominatiivin) loppu-i eräissä taivutusmuodoissa muuttuu e:ksi. Tällaisia ovat esimerkiksi

kilometri, kilometreihin ~ km:ihin ~ km:eihin
prosentti, prosentteina ~ %:issa ~ %:eissa
rikoslaki ~ RL:issa ~ RL:eissa
tölkki ~ tlk:issä ~ tlk:eissä

HUOM.: Seuraavassa myös esimerkkejä sanoista, joiden perusmuoto ei pääty i:hin ja joissa lyhenteen päätteeseen ei merkitä muuta kuin monikon tunnus i ja tarvittava sijapääte:

kappale, kappaleiden ~ kpl:iden
kilogramma, kilogrammoissa ~ kg:issa

Selvintä on kuitenkin kirjoittaa sanat kokonaan.