Kielitoimisto on vastannut äskettäin puhelimitse tai kirjeitse mm. seuraaviin kysymyksiin. (Edellisen kerran kysymyksiä on esitelty Kielikellossa 2/1990(siirryt toiseen palveluun).)

as.oy

asunto-osakeyhtiöstä käytettävä lyhenne (ei: ao)

esimies

mieluummin kuin esihenkilö (vrt. neutraaleihin ilmauksiin marjamies, lakimies, valitsijamies jne.)

EV

elintarvikeviraston nimilyhenne; ruotsinkielisen nimen livsmedelsverket lyhenne on LV

hintapyyntö

käytetään mieluummin hintapyyntöä kuin ”pyyntihintaa” kaupan olevan tavaran pyydetystä hinnasta

manageri, asiainhoitaja

suositetaan nimikkeen ”personell manager” suomenkieliseksi vastineeksi

nuolijuna

suositetaan Keski-Euroopan nopeiden junien suomenkieliseksi vastineeksi (mieluummin kuin ”luotijuna” tai ”suurnopeusjuna”)

”paramedik”

ei suositeta ambulanssinkuljettajan ammattinimikkeeksi

poreallas

mieluummin kuin ”jacuzzi” tai ”jakutsi”

”referenssiluettelo”

usein paremmin työkokemus, aikaisempi toiminta, tutkinnot ja työkokemus, ansioluettelo tai työhistoria

sijoituspäällikkö

suositetaan ammattinimikkeen ”portfolio manager” suomenkieliseksi vastineeksi

talouspäällikkö, laskentapäällikkö

suositetaan ammattinimikkeen ”controller” suomenkieliseksi vastineeksi, lainasanan suomalaistettu asu on kontrolleri