Kielitoimiston puhelinneuvonnassa vastataan kymmeniin kysymyksiin päivässä, tuhansiin vuodessa. Puhelinkysymyksiin kukin kielenhuoltaja vastaa siltä istumalta omien tietojensa sekä opas- ja tietokirjojen perusteella. Joitakin kysymyksiä käsitellään yhteisissä neuvottelukokouksissa. Myös kirjeitse vastataan moniin kysymyksiin, jotka saattavat kiinnostaa muitakin kuin itse kysyjää. Seuraavassa esittelemme joitakin viime aikoina yhteisneuvotteluissa käsiteltyjä puhelin- ja kirjekysymyksiä.

(ala) asteelainen

(ala) astelainen

molempia muotoja voidaan pitää hyväksyttävinä (vrt. esim. Rinne -> rinteeläinen, Kuortane -> kuortanelainen)

ansastus

mieluummin kuin ”ansoitus” saamelaisten harjoittaman ansapyynnin nimeksi

azeri

azerbaidžanin kieli ja Azerbaidžanin pääväestön edustaja

braillekirjoitus

sokeain pistekirjoituksen kehittäjän Louis Braillen mukaan nimensä saanut kirjoitus; pieni alkukirjain

kabotaasi

= rahtausoikeus

etätyö

suositettu ehdotetun ”teletyön” tilalle

havas ja pallas

taivutustavan havas : hapaan, pallas : paltaan rinnalla ovat hyväksyttäviä myös taivutustavat havas : havaksen, pallas : pallaksen

kentänhoitaja

suositettu nimikkeen ”liikuntapaikkojenhoitaja” tilalle

säästöhotelli

mieluummin kuin ”budjettihotelli” tai ”halpahotelli”

tapas : tapaksen

suolapalaruoista, alkupaloista (alk. viinilasin kantena käytetystä leivänpalasta; espanjan tapa ’kansi, korkki’)

tietohallintojohtaja

tietohallintopäällikkö

nominatiivialkuinen muoto on vakiintunut ja hyväksyttävä

tilaltamyynti

’maataloustuotteiden myynti suoraan tilalta kuluttajalle’; tila, jolta myydään, on noutotila