Kysymys: Miten liitetään pääte lyhenteisiin Yle ja Kela? Entä muotoihin YLE ja KELA?

Vastaus: Yle ja Kela ovat hyviä ja yleisiä esimerkkejä niin sanotuista lyhennesanoista. Ne ovat lyhenteitä, jotka äännetään kuten tavalliset sanat, ei siis kirjain kerrallaan: yy-äl-ee. Jos tällainen lyhennesana päättyy vokaaliin, pääte kirjoitetaan pienin kirjaimin suoraan lyhenteen perään. Siis joko Yleen tai YLEen, Kelaan tai KELAan. Merkinnässä ei käytetä kaksoispistettä.

Kumpi sitten kannattaisi valita, iso- vai pienikirjaiminen muoto? Yleisradio käyttää omassa viestinnässään isokirjaimista lyhennettä YLE. Aivan yhtä hyväksyttävä kielenhuollon kannalta on myös Yle, jota lehdissä useammin käytetäänkin. Kansaneläkelaitos puolestaan käyttää itsestään pienikirjaimista Kela-muotoa.

Jos lyhennesana päättyy konsonanttiin, rajalla tarvitaan sidevokaalia i. Niinpä Mittatekniikan keskus Mikes ~ MIKES taipuu Mikesiin ~ MIKESiin.

Lisäksi kannattaa huomata, että lyhenteen Yle voi toki taivuttaa myös YLE:n. Tällöin kokonaisuus kuitenkin luetaan kokonaisena sanana: Yleisradion.

Kirjoittaja työskentelee Kielitoimistossa kouluttajana.