Lampaita niityllä Yhdysvalloissa.
Katras eli lammaslauma. Kuva: Tanner Yould. Unsplash.

Kysymys

Mitä eroa on parvella, laumalla ja katraalla, kun puhutaan eläimistä?

Vastaus

Kyseiset sanat ovat ryhmäsanoja, joille on vakiintunut tietyntyyppinen, hieman toisistaan eroava käyttö.

Katras on merkitykseltään suppein, sillä sanaa on vanhastaan käytetty nimenomaan lampaiden laumasta. Kielitieteen termein voidaan puhua kollokaatiosta, kun sanalla on merkityksensä puolesta taipumus esiintyä yhdessä jonkin tietyn sanan kanssa. Katras ja lammas muodostavat siis kollokaation: Pihalla oli suloinen katras lampaita.

Parvi-sanaa käytetään etenkin ilmassa tai vedessä liikkuvista eläimistä. Puhutaan siis esimerkiksi hyttys-, mehiläis-, varpus- ja kalaparvesta.

Lauma-sana viittaa tyypillisesti nisäkkäisiin: susi-, sonni-, sopulilauma. Erityisen tavallista on käyttää lauma-sanaa puhuttaessa laumaeläimistä.

Monikäyttöisiä ryhmäsanoja ovat esimerkiksi joukko, ryhmä ja liuta. Eläimistä puhuttaessa ne sopivat monenlaisiin yhteyksiin: Ojassa kurnuttaa joukko sammakoita; Puutarhaan pääsi ryhmä kauriita; Taloyhtiössä asustaa liuta eläimiä.

Pesue, pentue ja poikue

Eräänlaisia ryhmäsanoja ovat myös pesue, pentue ja poikue, joilla viitataan samalla kertaa syntyneisiin tai samoihin aikoihin kuoriutuneisiin eläinpienokaisiin: koirien pentue, pääskysen poikue

Pesue-sanaa voidaan käyttää myös laajemmassa merkityksessä, niin että siihen luetaan myös emo tai emot (esim. sorsapesue). Sanan rinnakkaismuotona esiintyy etuvokaalinen pesye.

Sian poikueen kuvaamiseen on oma erityinen sanansa, pahnue: sian ~ pahkasian ~ villisian ~ minipossun pahnue.

Kuvallisesti ihmisistä

Monia eläimiin viittaavista ilmauksista voidaan käyttää myös ihmisistä tai heidän kaltaisistaan olioista, usein leikillisesti:

Lapsiparvi pelmahti sisään syömään pannukakkua.

Mahtuuko koko pahnue saman pöydän ääreen?

Pienin pesueesta oli matkan aikaan vain kuuden kuukauden ikäinen.

Barbapapa-perheen muodostavat vaaleanpunainen Barbapapa, musta Barbamama ja seitsemän lapsen katras, joista jokainen on erivärinen.