Viisumianomuksen kohdat ”kansalaisuus” ja ”kansallisuus” tuntuvat tuottavan anojille päänvaivaa.

Sana kansalaisuus johtuu sanasta kansalainen, joka tarkoittaa ihmistä suhteessa siihen valtioon, johon hän kuuluu ja jonka valtiolliset ja yhteiskunnalliset oikeudet hänellä on. Puhumme Suomen kansalaisista, siirtolaisesta voi tulla Ruotsin kansalainen ja juhlapuheissa tervehditään arvoisia kansalaisia.

Sanalla kansallisuus tarkoitetaan kuuluvuutta johonkin kansaan tai kansakuntaan, tiettyyn kieli- ja kulttuuriyhteyteen. Esimerkiksi joku on kansallisuudeltaan suomalainen tai vierasta kansallisuutta. Toinen kansallisuus-sanan merkitys on ’kansa, kansakunta’, esimerkiksi vähemmistökansallisuus, Neuvostoliiton kansallisuuksien neuvosto.

Joissakin valtioissa asuu useita kansallisuuksia, vaikka kaikilla on sama kansalaisuus. Kansallisuuden käsite ei ole samalla tavoin virallisesti ja juridisesti määritelty kuin kansalaisuus.

Viisumianomuksen kohtaan ”kansalaisuus” kirjoitetaan Suomen ja kohtaan ”kansallisuus” suomalainen.