Kysymys: Voiko asiatekstissä käyttää niin-sanaa sivulauseen jälkeen alkavan lauseen alussa esimerkiksi seuraavasti: Kun korot nousevat, niin asunnot kallistuvat. Vaikka terveyspalvelut piti panna kuntoon, niin vielä ei ole tehty mitään. Onko tällainen niin-sanan käyttö puhekielistä?

Vastaus:  Sivulausetta seuraavan päälauseen alussa on usein  sana niin. Tämä on tyypillistä varsinkin puhutussa kielessä, mutta myös kirjoitetussa kielessä niin-sanaa käytetään sivu- ja päälauseen rajalla. 

Kahden lauseen välissä oleva niin-sana osoittaa lauseiden rajan ja vahvistaa sitä.

Jos tarkoituksesi on kirjoittaa murteella tai tyylitellä, niin tee sekin sitten hallitusti (oikeinkirjoitusohjeesta).

”Kun jossakin paikassa on roskaista, niin ihmiset heittelevät yleensä vielä enemmän roskia. Ikävän näköiset alueet ruokkivat ikävää käytöstä.” (hs.fi, haastattelu)

Jos tarkastamisen tarkoitus on Wikipediaan kirjoitetun tiedon luotettavuuden lisääminen, niin silloin ohjetta pitäisi ilman muuta muuttaa yllä ehdotettuun suuntaan (wikipedia.org).

Lauseiden raja voi jäädä hämäräksi varsinkin, jos jälkimmäinen lause ei ala predikaattiverbillä. Tämä voi haitata ymmärrettävyyttä.  Seuraavassa ohjeessa ensimmäisessä virkkeessä lauseiden raja on selvä ilman niin-sanaakin, jälkimmäinen taas olisi epäselvä ilman niin-sanaa:

Tapetinpoistotavat riippuvat siitä, millaisesta tapetista on kyse:

• Jos seinässä on perinteinen paperitapetti, sekoittakaa hiukan liisteriä veteen. Levittäkää liuos tapetin päälle. Noin 10 minuutin kuluttua tapettikerrosten pitäisi irrota.
• Jos kyseessä on vahva muovitapetti, niin osassa tapeteista muovikerroksen saa pois kaistan nurkista vetämällä. (www.tapettitalo.fi/tapettitietoa/kysjavast.html)

Jos niin-sanaa haluaa välttää, voi lauseiden rajan hahmottamista vahvistaa jälkimmäisen lauseen sanajärjestyksellä eli siirtämällä predikaattiverbin lauseen alkuun. Edellistä esimerkkiä voisi siis muokata näin:

Jos kyseessä on vahva muovitapetti, saa osassa tapeteista muovikerroksen pois kaistan nurkista vetämällä.  

Lauseiden raja on kuitenkin usein selvä ilman niin-sanaakin. Silloin sen käyttäminen on lähinnä tyyli- ja mieltymyskysymys. Runsas käyttö voi häiritä lukijaa, jonka mielessä niin-sanan toistuminen synnyttää puhekielenomaisen sävyn.