Kysymys: Eräässä tekstissä tuotteen hinnaksi ilmoitettiin ”rapiat viisi euroa”. Pitäisikö kuitenkin sanoa viisi euroa ja rapiat tai ja rapiat päälle? Miten sanaa rapiat käytetään?

Vastaus: Kielitoimiston sanakirjassa on hakusana rapiat sekä esimerkki ja rapiat päälle, jonka merkitystä luonnehditaan synonyymisillä ilmauksilla ja hiukan, jonkin verran lisää, enemmän, yli. Rapiat-sanan tyypillistä käyttöyhteyttä havainnollistaa sanakirjan toinen esimerkki kaksi vuotta ja rapiat päälle, siis kaksi vuotta ja hiukan yli tai enemmän.

1900-luvun alkupuolen kieltä kuvaavasta Nykysuomen sanakirjasta selviää, että rapia(t) on alun perin murremuoto sanasta rapea. Vokaaliyhtymä ea muuttuu ia:ksi monissa murteissa, esimerkiksi pohjalais- ja Peräpohjan murteissa sekä kaakkoishämäläisissä ja kaakkoismurteissa.

Nykysuomen sanakirjan mukaan on kaksi eri rapea-sanaa: nykykielessä tuttu rapea ’hauras, hapera’ ja varsinkin murteissa käytetty rapea, jonka merkitykset ovat 1. nopea, reipas, ripeä ja 2. runsas; hyvä. Esimerkkinä merkityksestä ’runsas’ on rapea peninkulma, viikko. Nykysuomen sanakirjakin mainitsee käyttötavan (niin ja niin paljon) ja rapia(t) päälle. Tähän ilmaustyyppiin on yleiskielessäkin vakiintunut ia:llinen muoto.

Nykysuomessa sanaa rapea ei enää ilmeisesti käytetä ’runsaan’ merkityksessä, mutta samassa merkityksessä on alettu käyttää sanaa rapia, joka näyttää olevan melko yleinen varsinkin vapaahkoissa tyylilajeissa. Sitä taivutetaan eri sijamuodoissa. Seuraavat esimerkit on poimittu Internetistä (osaa on hiukan muokattu):

Hinta postikuluineen rapiat 20 euroa.
Rapian sikspäkin sitä olutta lipittelin.
Onneksi tilaisuus ei kestä rapiaa tuntia pitempään.
Kulta näyttäisi tällä hetkellä vaihtavan omistajaa rapialla 940 taalalla per unssi.

Sanalla rapia(t) on siis nykykielessä merkitys ’runsas’ ja sitä käytetään muissakin yhteyksissä kuin vain sanonnassa ja rapiat (päälle). Rapia(t) ei ole täysin neutraalin asiatekstin sana, vaan se esiintyy tyypillisesti sellaisissa teksteissä, joissa pyritään rentoon ilmaisuun.