Jos jokin sana kaipaa omakielistämistä niin infrastruktuuri. Sana on suomalaisen suuhun vaikeaääntöinen eikä aivan helppo kirjoittaakaan; kuitenkin se esiintyy tavallisessa sanomalehtitekstissä varsin taajaan. Sehän tarkoittaa yhteiskunnallisen toiminnan ja kehityksen välttämättömiä teknisiä perusedellytyksiä.

Sanalle on esitetty samankoosteista yhdyssanavastinetta: varusrakenne, jota suositti kovasti aikanaan kielilautakunnan jäsenenä kirjailija Arvo Salo. Eikä se hassumpi vastine olekaan, mutta kun sitä ei kumminkaan ole otettu Kielitoimiston sanakirjaan, se ei ole saanut pontta taakseen. Unioniteksteissä se tosin on pari kertaa vilahtanut (merkkisanojen kursivointi minun):

Komission tuki yhteistyötahojen toteuttamalle toiminnalle rajoittuu periaatteessa edellä – – mainittuihin varusrakennetta ja materiaalikuljetuksia koskeviin palveluihin. | Tukea ei myönnetä – – varusrakenteiden hankintakuluihin – –.

Olisiko löydettävissä jokin johdos, joka yhdyssanaa paremmin rinnastuisi perussanoihin? Ehdotan sanaa varusto. Esimerkiksi:

Toimiva varusto tarkoittaa toimivaa kaupunkia. | Varuston arkkitehtuurimalli perustuu sekä teoriaan että käytäntöön. | Kuluttajat tiedostavat yleensä vain pienen osan varuston rakenteesta. | Varuston sujuva ja häiriötön toiminta on erittäin tärkeää.

Varusto saattaa alkuun tuntua oudolta, mutta ainahan uudissanoihin on ensin totuteltava. Yksinkertaisena johdoksena varusto suopuu varusrakennetta paremmin yhdyssanojen osaksi: varustokohteet, satamavarusto, perusvarusto, palveluvarusto. Samoin siitä voi helposti tuottaa johdoksia, jos sellainen on tarpeen: varustoinen, varustollinen. Edelleen sana sopii vaivatta ja ilman toisteisuutta rakentaa teonsanan rinnalle: ”Rakennetaan yritysten reaaliaikaisen talouden vaatima varusto” (vrt. rakentaa infrastruktuuri tai rakentaa varusrakenne).

Eestissä ilmenee sama ongelma kuin suomessa. Siellä on infrastruktuurin vastineeksi esitetty uudissanaa taristu (vrt. tarind ’rakenne’). Samankaltaista ennakkoluulottomuutta asiassa voisi osoittaa suomen kieliyhteisö.