Lautakunnalta oli tiedusteltu, kumpi nimitys olisi suositeltavampi, typpioksiduuli vai ilokaasu. Sanastolautakunta kannatti pysymistä jo vakiintuneessa käytännössä. Yleiskielessä ja potilasinformaatiossa käytetään ilmausta ilokaasu, sen sijaan ammattikielessä, mm. teknisissä yhteyksissä, on paikallaan puhua typpioksiduulista.