Kansainvälisenä selkeän kielen päivänä 13.10.2014 avataan kampanja hyvän virkakielen puolesta. Tarkoituksena on kannustaa valtion ja kuntien viranomaisia hyvän virkakielen käyttöön ja esitellä niille tammikuussa 2014 julkaistun Hyvän virkakielen toimintaohjelman suosituksia. Toimintaohjelmassa on kymmenen ehdotusta siitä, miten kukin viranomainen voi järjestää tekstiensä laatimisen niin, että asiallisten, selkeiden ja ymmärrettävien tekstien laatiminen ei kohtaa viraston arjessa turhia esteitä. Kampanjan järjestävät valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hanke, Kotimaisten kielten keskus (Kotus), opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia, Kuntaliitto ja Kehitysvammaliitto (Selkokeskus).

Avajaistilaisuus pidetään eduskunnan Kansalaisinfossa kello 14. Siellä kerrotaan tarkemmin kampanjan tavoitteista ja sisällöstä ja kuullaan kampanjan kummin, liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikön Harri Pursiaisen puheenvuoro. Tilaisuudessa selviää myös, miksi eräät viranomaiset ovat halunneet olla kampanjassa mukana pilotteina. Kampanjan pilotit ovat virastoja ja kuntia, jotka soveltavat ensimmäisinä osaa toimintaohjelman suosituksista.

Kampanjan alkaessa avataan myös Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuille kampanjasivut (www.kotus.fi/virkakieli(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)), joilla kerrotaan kampanjan edistymisestä. Sivuille päivitetään myös pilottien kuulumisia ja muita virkakielen kehittämiseen liittyviä uutisia. Kampanjasivuilta saa mikä tahansa virasto tai kunta myös materiaalia avuksi omaan virkakielityöhönsä eli oman yhteisönsä virka- ja asiointikielen kehittämiseen. Materiaaleihin kuuluu kalvopaketteja ja tarkistuslistoja kirjoitustyön järjestämisestä, hyvän virkakielen kirjoittamisesta ja virallisen nimistön suunnittelusta. Sivuilla seurataan kampanjaa sen koko keston ajan vuoden 2015 loppuun asti.