Kysymys: Käytössä näkyy olevan samankaltaiset sanat tarkkaavuus ja tarkkaavaisuus. Kumpaa pitäisi käyttää, vai onko sanoilla jokin ero?

Vastaus: Sanat tarkkaavuus ja tarkkaavaisuus ovat mm. Kielitoimiston sanakirjan (CD 2008, painettu 2006) mukaan rinnakkaiset muodot, siis synonyymit. Vastaavanlaisia pareja ovat mm. yhteenkuuluvaisuusyhteenkuuluvuus, suvaitsevaisuussuvaitsevuus, eroavaisuuseroavuus. Se, kumpi muoto on tavallisempi, vaihtelee sanoittain. Joskus on käytössä vain toinen tai johdosten merkitys on eriytynyt, esim. olevaisuus, kuolevaisuus (vrt. muistutus kuolevaisuudesta) – kuolevuus ’kuolleisuus’ (tilastotermi).

Tarkkaavuus ja tarkkaavaisuus on johdettu sanoista tarkkaava ja tarkkaavainen, jotka nekin sanakirjan mukaan ovat rinnakkaiset muodot; merkitys on ’joka tarkkailee valppaasti, keskittyneesti jotakin, keskittää huomionsa johonkin’. Molemmat sanat ovat siis käypää suomen kieltä.

Lyhyempi johdos tarkkaavuus on käytössä lääketieteen terminä. Se esiintyy yhdyssanassa tarkkaavuushäiriö. Tätä muotoa käyttää ainakin lääkäriseura Duodecimin julkaisema Lääketieteen termit (5. painos 2007).