Toisiaan läheisesti muistuttavia sanoja humaani, humanitaarinen ja humanistinen näyttää olevan vaikea pitää erillään. Usein kuulee jostakusta sanottavan, että hän on ”humanistinen” kun tarkoitetaan, että hän on humaani, siis ’inhimillinen’, ’sivistynyt’, ’suvaitsevainen’ ja ’ihmisystävällinen’. Humanismi tarkoittaa ’ihmisyyteen perustuvaa maailmankatsomusta’ ja erityisesti keski- ja uuden ajan taitteessa esiintynyttä kulttuurivirtausta; humanistinen on yhtä kuin ’humanismin mukainen’. Humanisti on humanismin kannattaja, ja lisäksi sanaa käytetään nykyisin varsinkin humanistisia tieteitä eli mm. kieliä, taideaineita ja historiaa opiskelleesta, usein luonnontieteilijän vastakohtana.