Sanastokeskus TSK:n Tietotekniikan termitalkoot -projektissa on jo kymmenen vuotta laadittu suosituksia suomenkielisistä tietotekniikan termeistä. Termitalkoiden verkkosivuilla (http://www.tsk.fi/tsk/termitalkoot/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)) on tähän mennessä esitelty noin 400 termisuositusta, ja työ jatkuu. Tänä keväänä on käsitelty mm. tietokoneen hiiriin liittyvää sanastoa. Seuraavassa muutamia käsitellyistä termeistä.

Hiiri on määritelty termitalkoissa seuraavasti: tietokoneen osoitinlaite, jota käytetään liikuttamalla koko laitetta tai sen osia tai liikuttamalla sormea sen pinnalla.

optinen hiiri (engl. optical mouse)
hiiri, joka käyttää valoa hiiren liikkeen tunnistamiseen
Optisessa hiiressä käytettävä valo voi olla esimerkiksi infrapuna- tai laservaloa.

laserhiiri (engl. laser mouse)
lasersäteen avulla toimiva optinen hiiri

langaton hiiri (engl. wireless mouse)
hiiri, josta signaali kulkee tietokoneelle radioaaltojen välityksellä

rullahiiri (engl. wheel mouse)
liikutettava hiiri, jossa on vierityspyörä
Rullahiiri voi olla mekaaninen tai optinen hiiri.

vierityspyörä; hiirirulla (engl. scroll wheel; mouse wheel; thumb wheel)
alustaan kiinnitetty sormella pyöritettävä pyörä, jolla voidaan vierittää näytön tai ikkunan sisältöä tai jota käytetään valitsimena
Rullahiirissä on vierityspyörä. Rullahiirissä vierityspyörä on yleensä sijoitettu oikean ja vasemman painikkeen väliin, ja se voi toimia kolmantena painikkeena.

pystyhiiri (engl. vertical mouse)
liikuteltava hiiri, joka on muotoiltu käytettäväksi kättelyotteella
Pystyhiirtä käytettäessä käsi on ergonomisesti luontevassa asennossa, mikä ehkäisee hiiren käytöstä mahdollisesti aiheutuvia vaivoja. Pystyhiiren painikkeet ovat jommallakummalla sivulla. Pystyhiiriä on sekä oikea- että vasenkätisille.

tappihiiri (engl. pointing stick; track stick; trackpoint)
näppäimistössä oleva pieni tappimainen paikallaan pysyvä hiiri
Kannettavissa tietokoneissa on usein tappihiiri. Tappihiiri on sijoitettu näppäimistön keskelle, yleensä G-, B- ja H-näppäinten väliin, ja sitä ohjataan sormella.

tankohiiri (engl roller bar mouse; roller mouse; bar mouse)
paikallaan pysyvä hiiri, joka koostuu osoitinta ohjaavasta tangosta, painikkeista ja vierityspyörästä
Tankohiiri on ergonomisesti hyvä hiiri, sillä sitä käytettäessä käsiä ei tarvitse kannatella eikä liikuttaa sivulle, mikä ehkäisee hiiren käytöstä mahdollisesti aiheutuvia haittoja.

kynähiiri (engl. pen mouse)
pystyasennossa pidettävä, kynän muotoinen liikuteltava hiiri
Joitain kynähiiriä voi käyttää myös epätasaisella alustalla, esimerkiksi reittä vasten.

tasohiiri (engl touchpad; trackpad)
näppäimistön edessä oleva tasomainen paikallaan pysyvä hiiri, jolla siirretään osoitinta liikuttamalla sormea sen kosketukseen reagoivalla pinnalla
Kohde valitaan tasohiirellä joko samantyyppisillä painikkeilla kuin perinteisessä hiiressä tai napsauttamalla tasohiiren pintaa sormella. Kannettavissa tietokoneissa on usein tasohiiri.

ohjauskynä; stylus (engl. stylus)
kynän muotoinen osoitinlaite, jota käytetään kosketukseen reagoivan tason kanssa.
Ohjauskynää voidaan käyttää kosketusnäytön tai piirtopöydän kanssa.