Kysymys

Mikä on sähköisen tai digitaalisen vastakohta? Esimerkiksi avainta kutsuttiin ennen ihan vain avaimeksi. Sähköisten avainten yleistyttyä pelkkä avain ei aina riitä.

Vastaus

Digitaalisen tai sähköisen vastakohdaksi sopii monissa tapauksissa fyysinen. Fyysinen-adjektiivia on vanhastaan käytetty merkityksessä ’luontoon kuuluva, ruumiillinen, aineellinen’ esimerkiksi ilmauksissa fyysinen kosketus, fyysinen viehätysvoima ja fyysinen kappale. Sanalle on kuitenkin vähitellen kehittynyt osin uudenlainen merkitys, jossa se toimii abstraktien sähköisen ja digitaalisen vastakohtana korostettaessa esineen tms. materiaalisuutta.

Fyysinen-sanaa käytetään yleisesti esimerkiksi ilmauksissa fyysinen avain (a–b), fyysinen tallenne (c), fyysinen raha eli käteinen raha (d–e) ja fyysinen työympäristö (f).

a) Kodin uusi lukko yhdistyy mobiililaitteen digitaaliseen avaimeen. Et siis tarvitse enää fyysistä avainta.

b) Pitkätkin salasanat voivat olla turvattomia. Uusvanha ratkaisu on eräänlainen tunnistetikku, fyysinen avain, joka antaa lisäturvaa.

c) Fyysisiä tallenteita ovat esimerkiksi cd, dvd ja c-kasetti.

Fyysisen rahan tilalle sopii usein ilmaus käteinen, käteisraha tai käteinen raha, kun tarkoitetaan seteleitä ja kolikoita:

d) Onko digitaalisen rahan käyttäminen holtittomampaa kuin käteisen?

e) Toimivat käteispalvelut edellyttävät sellaistakin fyysisen rahan käsittelyä, joka ei näy tavallisille kuluttajille.

Fyysinen työpiste tai työympäristö tarkoittaa työnteon materiaalisia puitteita ja välineitä, siis esimerkiksi työtilaa kalusteineen ja konkreettisine työvälineineen. Ilmauksen avulla tehdään ero digitaaliseen työympäristöön eli esimerkiksi sovelluksiin, joita työntekijällä voi olla sähköisellä työpöydällä tai muuten käytössään. 

​​​​​​​f) Oman fyysisen työpisteen siistinä ja selkeänä pitäminen on monille paljon helpompaa kuin sähköisen työympäristön järjestyksen ylläpito.

Fyysisen vastakohta voi olla myös jokin muu abstrakti ilmiö kuin sähköinen tai digitaalinen. Usein fyysisen vastakohdaksi mielletään henkinen tai psykososiaalinen ja kaikki siihen liittyvä:

g) Koulun käsityötunneilla syntyy fyysisiä esineitä ja niiden lisäksi elämyksiä, kokemuksia, oppimisen iloa ym. abstrakteja asioita.

h) Työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttaa sekä fyysinen että psykososiaalinen työympäristö.

Joidenkin erikoisalojen kielenkäytössä fyysisen ja materiaalisen sijaan käytetään vakiintuneesti termiä aineellinen. Sen vastinparina toimiva termi on aineeton:

i) Aineetonta omaisuutta ovat esimerkiksi patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet ja liikesalaisuudet. Aineellisia hyödykkeitä ovat esimerkiksi koneet, salaojat ja perusparannukset.

j) Rakennukset ja esineet ovat aineellista eli materiaalista kulttuuriperintöä, kun taas esimerkiksi suullinen perinne, uskomukset, tavat ja taidot muodostavat aineettoman kulttuuriperinnön.

(Esimerkit on poimittu verkosta, ja niitä on muokattu.)

Iso vanha avain puutasolla.
Jotkin avaimet ovat fyysisempiä kuin toiset. Kuva: Nurmijärven museo. Aleksis Kiven kodin kokoelma. CC BY-NC-ND 4.0(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)