Siirry sisältöön

abstraktisuus

Fyysinen, sähköinen ja digitaalinen

Henna Makkonen-Craig

Kysymys Mikä on sähköisen tai digitaalisen vastakohta? Esimerkiksi avainta kutsuttiin ennen ihan vain avaimeksi. Sähköisten …

Merkitys

Kertomuksia lapsista ja lasten määristä
Virastojen toimintakertomusten muutoksia

Essi Lehtinen

Vanhoista sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomuksista voi löytää mielenkiintoista virkakieltä, jossa toimijoina ovat ihmiset. Siinä, missä ennen kerrottiin ”köyhistä ja orvoista lapsista”, kerrotaan nykyisin ”huostassa olevien lasten kokonaismäärästä”.​​​​​​​

Virka- ja lakikieli

Turha on turhaa

Anneli Räikkälä

Nykyään käytetään tiheään sellaisia sanoja kuin suunnittelutoiminta, tutkimustoiminta, ostotapahtuma tai päätöksentekoprosessi. Yhteistä näille sanoille on …

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Tarpeellista ja turhaa lainatavaraa

Paavo Pulkkinen

Suomen kieltä on tapana pitää omillaan toimeentulevana kielenä. Ulkomaiset suomen kielen opiskelijat – joita muuten on enemmän kuin äkkipäätään luulisikaan – tuntevat huomattavaksi vaikeudeksi sen, että sanasto on indoeurooppalaisten kielten kannalta enimmäkseen outoa, vasiten opeteltavaa. Tarkemmin asiaan syventyvä huomaa kyllä, että suomikin on aikojen kuluessa ominut tavattomasti aineksia vieraista kielistä. Niitä ei vain ole aina helppo erottaa omapohjaisista ilmauksista.

Artikkeli

Monimerkityksinen valmius

Esko Koivusalo

Kielenhuoltajat luonnehtivat joitakin ilmauksia muotisanoiksi. Luonnehdinta on tarkoitettu usein samalla kritiikin perusteluksi: sana on kartettava, …

Artikkeli