Kysymys: Kielenhuollon oppaiden mukaan sanassa elämäkerta alkuosan tulee olla nominatiivissa, siis elämä. Kuitenkin yleisesti näkee myös muotoa ”elämänkerta”. Monen mielestä se olisi luontevampi muoto. Miksi elämäkerta on parempi?

Vastaus: Elämäkerta (juuri tässä muodossa) on vanha sana, sillä se esiintyy jo 1600-luvulla Hemminki Maskulaisen tekstissä (1616). Sanakirjoissa sitä tapaa ainakin 1800-luvun puolivälistä, mm. Ferd. Ahlmanin teoksessa Svenskt-Finskt Lexikon (1865): biografi ’elämän-kertomus’, elämä-kerta’. Elias Lönnrotin Suomalais-ruotsalaisessa sanakirjassa (1866-1880) on varsinaisena hakusanana muoto elämäkerta, ruotsalaisina vastineina ’lefnadslopp’, ’lefvernesbeskriftning’, ’biografi’, ’personalier’. Mukana on tosin myös elämänkerta, mutta siitä vain viitataan elämäkerta-sanaan, mikä osoittaa, että Lönnrot on pitänyt sitä etusijaisena tai ainakin yleisempänä. Lönnrot on ottanut hakusanaksi myös elämänkertomus-sanan kuten Ahlmankin mutta lisäksi sanan elämänkerronta, vieläpä niin, että ruotsalaiset vastineet ovat tämän sanan kohdalla ja siitä viitataan elämänkertomukseen. Ensimmäisenä on vastine ’lefnadsberättelse, -historie’, ja muut vastineet ovat suurin piirtein samat kuin elämäkerta-sanan kohdassa.

Suomennos elämänkertomus, jonka Ahlman esittää ensimmäisenä ja jonka Lönnrotkin mainitsee, esiintyy vielä Nykysuomen sanakirjassakin, joskin harvinaiseksi merkittynä. Biografian suomennoksena se olisi selvempi ja läpinäkyvämpi sana kuin elämäkerta, mutta jostain syystä se on joutunut unohduksiin. Voi olla, että elämänkertomus on kuitenkin vaikuttanut siihen, että monien mielestä muodon pitäisi olla ”elämänkerta”. Kerta ei kuitenkaan ole kertomuksen synonyymi.

Elämäkerta-sanan pitkäikäisyys ja vakiintuneisuus eivät ole ainoa syy suositusmuotoon. Sitä puoltavat myös kielelliset syyt. Nominatiivimuotoinen elämä voidaan selittää sanan loppuosan kerta perusteella: Nykysuomen sanakirjan kerta-artikkelista näkee, että sanalla on monta, varsin erilaista merkitystä. Elämäkerran kerta kuuluu merkitykseltään lähinnä kohtaan IV, ’sarja yhteen kuuluvia esineitä tai harv. asioita’. Esimerkkinä on mm. vaatekerta. Tosin elämäkerta on merkitykseltään aika lähellä myös merkitysryhmää III, ’kerros’. Siinä kohdassa on esimerkkinä vuosikerta. Kumpikin kerta-sanan merkitys tulee lähelle elämäkerran merkitystä, sillä senkin voi katsoa koostuvan elämäntapahtumien sarjasta tai kerroksista. Kummassakin merkitysryhmässä on vain nominatiivialkuisia esimerkkejä – samoin kuin on sanassa elämäkerta.