Siirry sisältöön

Suomen kielen lautakunta

Äidinkielen opetus ja kielenhuolto

Mervi Murto

Äidinkielenopettajat ovat merkittävä kielenhuoltajien ryhmä. Siksi on tärkeää, että heidän tietämyksensä kouluopetuksen todellisuudesta saadaan mukaan myös suomen kielen lautakunnan työhön. 

Suomen kielen lautakunta

Maailman nisäkkäiden suomenkieliset nimet

Nisäkäsnimistötoimikunta on julkistanut syksyllä 2008 ehdotuksensa maailman nisäkkäiden suomenkielisiksi nimiksi  (http://www.fmnh.helsinki.fi/luonto/nimet/nisakkaat/). Suomen kielen lautakunta käsitteli …

Kasvi- ja eläinlajien nimitykset

Nisäkäsnimistötoimikunta vastaa

Arvoisa suomen kielen lautakunta Arvostamme lautakunnan kieliasiantuntemusta ja kiitämme sitä lausunnosta (ks. Lue myös). Osasta …

Kasvi- ja eläinlajien nimitykset

Suomen kielen lautakunnan suositus sukupuolineutraalin kielenkäytön edistämiseksi

Euroopan neuvosto on antanut suosituksen seksismin karsimiseksi kielestä (Council of Europe – Recommendation N° R …

Suomen kielen lautakunta

Aloite seksistisen kielen karsimiseksi

Suomen kielen lautakunta käsitteli kokouksessaan 14.5.2007 Mila Engelbergin ja Kaisa Karppisen aloitetta, jossa he pyytävät …

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen toimintaohjelman laadinta alkaa

Sari Maamies

Englannin kielen leviäminen yhä uusille elämänaloille ja englannin voimakas vaikutus muihin kieliin on herättänyt monissa …

Suomen kielen lautakunta

Internet suomen kielen lautakunnassa

Taru Kolehmainen

Internetin kirjoittamistavasta on keskusteltu niin kauan kuin sana on ollut meillä yleisessä käytössä eli 1990-luvun …

Suomen kielen lautakunta

Antintalosta Hartwall-areenalle

Pirjo Mikkonen

Kielilautakunta päätti kokouksessaan 20.11.2006 suosittaa julkisten rakennusten, toimitilojen ja salien nimissä käytettäväksi yhdysmerkkiä, kun nimessä …

Suomen kielen lautakunta

Selkeiden alkutekstien merkitys esille Suomen EU-puheenjohtajakaudella

Suomen kielen lautakunta katsoi 1.12.2006 esittämässään kannanotossa, että Suomen tulisi ottaa Euroopan unionin puheenjohtajakauden tavoitteisiinsa …

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen lautakunnan kootut toimet 2000–2006

Taru Kolehmainen

Vuosi 2000 Kunkin kohdan jälkeen on yleensä maininta, missä Kielikellossa asiasta on kirjoitettu tai mistä …

Suomen kielen lautakunta