Dosentti Olli Nuutinen esittelee Kanava-lehden numerossa 6/93 artikkelissaan ”Flow – optimaalinen kokemus” uudessa psykologisessa keskustelussa esiintyvän termin flow, jolla tarkoitetaan keskittyneisyyden, syventyneisyyden ja tehtävään sitoutumisen tuottamaa tyydytystä, onnen tilaa ja tunnetta. Kirjoituksensa lopussa Nuutinen toteaa, ettei flow-termille ole ruotsinkielistä vastinetta, ja kysyy, mitä se olisi suomeksi. Mielestäni suomen kielessä olisi merkitysopillisesti ja äänteellisesti oiva sana psykologisen flow’n suomenkieliseksi vastineeksi: (appellatiivi, yleisnimi) auvo. Sanasta on myös joukko hyviä johdoksia, esimerkiksi auvoinen, auvokas, auvoton.