Arvonlisävero-sanan lyhenne on alv. tai ALV (ilman pistettä). Numero muodostetaan LY-tunnuksesta siten, että sen eteen lisätään maakoodi FI ja kahden viimeisen numeron välissä oleva yhdysmerkki poistetaan.

FI01234567

Laskuihin, tilauksiin, käteismyyntikuitteihin yms. merkitään arvonlisäverovelvollisuutta osoittava lyhenne alv. rek. tai ALV rek. (= arvonlisäverovelvollisuus rekisteröity).