Kielikellon lukijoilta on tullut palautetta viime numerossa käsiteltyyn alumniin. Amerikkalaisessa käytännössä alumni ei tarkoita pelkästään entistä korkeakouluoppilasta vaan ylipäänsä entistä oppilasta tai vaikkapa entistä leiriläistä. Kysymyksiä on myös herättänyt alumnin monikkomuoto. Suomenkielisissä teksteissä ei juuri käytetä muita muotoja kuin alumni, ja se viittaa yhteen ihmiseen, joko mieheen tai naiseen. Latinassahan on kaksi muotoa sekä yksikössä että monikossa. Sen sijaan meillä käytetään monikkomuotoa alumnit, esimerkiksi Helsingin yliopiston alumnit, Helian alumnit, BBA-alumnit.

Monikon maskuliinimuodon yksinomaiseen käyttöön voi olla syynä se, että sana ei ole tullut meille suoraan latinasta vaan ehkä ruotsin kielen välityksellä. Ruotsissa on nimittäin sana alumn, -en, -er ’elev, lärjunge’. Sana on suomalaistettu lisäämällä suomalainen loppuvokaali -i. Kyseessä ei siis olisikaan latinan monikkomuoto, vaikka se sattuu olemaan samanasuinen.

Toisaalta meillä on muitakin latinasta lainautuneita sanoja, joita käytetään samalla tavalla kuin alumnia, esimerkiksi datum, data; medium, media.