Suunnittelijoiden papereissa esiintyy termi ympäristömyötäinen suunnittelu. Tällaiseen termiin törmätessään lukija tai kuulija voi vain arvailla sen merkitystä. Useimmat pystyvät kyllä päättelemään termin merkityksen tekstiyhteyden avulla, mutta täsmällisyyteen pyrkivässä viestinnässä merkityksen pitää aueta ilman arvailuakin. Tällainen merkitykseltään väljä ja epämääräinen sanasto on tavallista tekstissä, jolla pyritään ohjailemaan tai suorastaan hämäämään lukijaa.

Sanan ympäristömyötäinen merkitys on epämääräinen ja hämärä, koska siinä yhdyssanan osien välinen suhde on epäselvä. Suomen kielen perussanakirjan mukaan sanalla myötäinen on seuraavanlaisia merkityksiä: 1) jonkin muotoa myötäilevä, jonkin mukainen (pinnanmyötäinen), 2) menosuuntainen (myötäinen tuuli), 3) kulkusuuntaan viettävä (myötäinen rinne) ja 4) suopea, suotuisa (onni oli myötäinen). Mikään näistä merkityksistä ei sovi ympäristömyötäiseen; sen merkitys ei ole ’ympäristöä myötäilevä, ympäristön mukainen’ tms. vaan pikemminkin jotain sellaista kuin ’ympäristöarvoja myötäilevä’. Näin abstraktia ja monitahoista ilmiötä on vaikea kuvata yhdellä sanalla. Kuvaavampia ja ymmärrettävämpiä ovat siksi vähemmän termimäiset ilmaukset, esimerkiksi ympäristöarvot huomioon ottava tai hieman epätäsmällisempi mutta ymmärrettävä ympäristön huomioon ottava.