Kysymys: Miten kirjoitetaan numeroita käyttäen sanat ykkönen, kakkonen jne. esimerkiksi sellaisissa ilmauksissa kuin ykkösluokka, kakkoslaatu?

Vastaus: Suomen kielen oikeinkirjoituksessa ei ole vakiintunutta, yksiselitteistä tapaa merkitä numeroin substantiiveja ykkönen, kakkonen, kolmonen jne. Numeromerkit 1, 2, 3 jne. vastaavat ensisijaisesti lukusanoja yksi, kaksi, kolme jne. Pisteellisinä (1., 2., 3. jne.) samat numeromerkit vastaavat järjestyslukuja ensimmäinen, toinen, kolmas jne. Myös roomalaiset numerot I, II, III jne. vastaavat ensisijaisesti järjestyslukuja.

Ensisijainen suositus on, että sanat ykkönen, kakkonen, kolmonen jne. sekä niiden yhdyssanamuodot ykkös-, kakkos-, kolmos- jne. kirjoitetaan kirjaimin, esim. ykköskanava, kakkoslaatu, kolmostie.

Käytännössä on kuitenkin toisinaan tarve lyhentää tämäntyyppisiä yhdyssanoja ja käyttää numeromerkkejä.  Enemmän tai vähemmän mahdollisia merkintätapoja on useita.

Monesti toimiva kirjoitustapa on kääntää substantiivin ja numeron järjestys:  kanava 1, tyyppi 2, valtatie 3 jne. Tämä tapa on yksiselitteinen sekä helppo lukea ja kirjoittaa.

Toinen mahdollisuus on käyttää pisteellisiä järjestyslukuja, jolloin lukutapa on ensimmäisen, toisen jne.: 1. tason koulutus, 2. luokan postimerkki . Myös tämä on selvä ja ongelmaton merkintätapa.

Roomalaisetkin numerot sopisivat periaatteessa, mutta ne ovat käytännössä tällaisissa ilmauksissa harvinaisia: I tason koulutus, II luokan postimerkki. Sen sijaan roomalaisia numeroita käytetään vakiintuneesti mm. seuraavissa: III-olut, IV-olut, II-laatu. Tällöin tarvitaan yhdysmerkki, koska kyseessä on yhdyssana (kolmosolut, kakkoslaatu).

Joskus näkee käytettävän kirjoitustapaa 1-tason koulutus, 2-laadun tuote (vrt. III-olut); lukutapa on ykköstaso, kakkoslaatu jne. Tämän merkintätavan ongelmana voi olla merkityksen ja lukutavan kaksitulkintaisuus. Samalla tavalla merkitään nimittäin myös ilmauksia, joissa lukutapa on odotuksenmukainen yksi-, kaksi- jne.: esim. 1-vaihevirta, 2-tasolentokone, 3-vaihemoottori (luetaan: yksivaihevirta, kaksitasolentokone, kolmivaihemoottori; kirjaimin kirjoittaminen on näissäkin tapauksissa suositeltavin tapa).

Käytettäessä merkintää 1-taso, 2-laatu lukija joutuu siis ainakin teoriassa pysähtymään ilmauksen kohdalla ja miettimään tarkoitettua lukutapaa. Tapa on myös tyyliltään jossain määrin arkinen.

Jos siis halutaan lukutavaksi juuri ykkös-, kakkos- jne., on selvintä kirjoittaa sanat kirjaimin. Muut mahdollisuudet ovat seuraavat (sopivuus on harkittava tilanteen mukaan):

taso 1, tyyppi 2, vaihe 3
1. taso, 2. luokka, 3. vaihe (luetaan: ensimmäinen taso jne.)
II-laatu, III-olut  (tavallisesti vain vakiintuneissa ilmauksissa)
1-taso, 2-luokka, 3-vaihe (luetaan: ykköstaso jne., tyyli hiukan arkinen).