Mikä on Egyptin koko nimi arabiaksi tai englanniksi? Kuinka Ukrainan pääkaupungin nimi kirjoitetaan ukrainaksi tai mitä nimeä siitä käytetään espanjassa? Mikä on Burkina Fason pääkaupungin nimi ja kuinka se äännetään? Tämäntyyppisiin kysymyksiin vastaa monikielinen karttapohjainen paikannimitietokanta, jonka ovat kehittäneet YK:n tilastollinen jaosto ja sen alla toimiva YK:n paikannimiasiantuntijaryhmä (UNGEGN). Työ sai alkunsa YK:n paikannimikonferenssin suosituksesta vuonna 2007. Tietokanta avattiin tammikuussa YK:n www-sivuille, ja sen täydentäminen jatkuu.

Tietokantaan sisältyvät YK:n 192 jäsenmaan lyhyet ja pitkät nimet, pääkaupunkien ja  monista maista myös suurimpien eli yli 100 000 asukkaan kaupunkien nimet.  Nimet ovat  YK:n virallisilla kielillä eli englanniksi, ranskaksi, espanjaksi, kiinaksi, arabiaksi ja venäjäksi ja kunkin maan omilla virallisilla kielillä niiden omien kirjoitusjärjestelmien mukaisesti. Vieraiden kirjoitusjärjestelmien mukaisista nimistä esitetään myös latinaistetut asut, kuten Nihon tai Nippon (Japani) ja Al Qāhirah (Kairo).

Tietokannassa on lähes 2 600 maan nimeä, noin 4 100 nimeä lähes 3 000 kaupungille ja yli 600 ääntämistä havainnollistavaa äänitiedostoa.

Tietokannan avaaja saa ensimmäisenä näkyviinsä maailmankartan, johon on merkitty punaisin pistein pääkaupungit, vihrein muut kaupungit. Osoittamalla valtiota saa näkyviin valtion lyhyen nimen YK:n kielillä, ja väripistettä osoittamalla ruutuun ilmestyy kaupungin nimi.

Maavalikossa  ovat hakusanoina maiden lyhyet englanninkieliset nimet.. Nimellä Finland ruutuun ilmestyy Suomen kartta. Sen alla on taulukko, johon on kirjattu maan lyhyt ja pitkä nimi maan virallisilla kielillä, esim. Suomi ja Suomen tasavalta, Finland ja Republiken Finland. Vastaavasti esim. Belgian lyhyet nimet ovat België, Belgiqueja Belgien. Omakielisten nimien jälkeen mainitaan maan lyhyt ja pitkä nimi YK:n kuudella virallisella kielellä.

Maan nimeä seuraa pääkaupungin nimi maan virallisilla ja YK:n kielillä. Lopuksi mainitaan yli 100 000:n asukkaan kaupunkien omakieliset nimet Suomesta mukana ovat Helsingin lisäksi  Espoo, Jyväskylä, Lahti, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa. Kaupungeista kerrotaan myös niiden viralliset erikieliset nimet, esim. Geneve on ranskaksi Genève, saksaksi Genf, italiaksi Ginevra ja englanniksi Geneva.

YK:n paikannimitietokanta UNGEGN World Geographical Names Database on nähtävillä UNGEGNin www-sivuilla osoitteessa http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), ja se tulee myös YK:n tilastojaoston sivuille osoitteeseen http://unstats.un.org/unsd/default.htm(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Maiden nimiä tarvitsevan kannattaa muistaa myös Kotuksen verkkojulkaisu Maiden nimet seitsemällä kielellä (http://kaino.kotus.fi/maidennimet/), joka täydentää YK:n aineistoa suomen-, ruotsin-, saamen- ja saksankielisten maiden nimien osalta ja sisältää myös epäitsenäisten alueiden nimet suomeksi, ruotsiksi, saameksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja venäjäksi. Toinen apuväline on nimistönhuollon verkkosivuilta löytyvä luettelo Maat, pääkaupungit ja kansalaisuudet(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), josta selviää maiden  ja pääkaupunkien suomen kielessä käytettyjen nimien taivutus sekä asukkaannimitykset.