Niin kutsuttujen yhdysverbien käyttö on lisääntynyt viime vuosikymmeninä. Nykysuomen sanakirjassa niitä on vielä hyvin vähän – osittain siksi, että monet ovat syntyneet sen ilmestymisen jälkeen, osittain siksi, että yhdysverbejä on pidetty vanhastaan ”epäsuomalaisina”. Esimerkiksi tekniikan termeistä Nykysuomen sanakirjassa on tällaisissa tapauksissa mainittu yleensä vain vastaava substantiivijohdos (kylmävalssaus), mutta ei lainkaan itse yhdysverbiä (kylmävalssata). Perussanakirjaa varten tarvittiin periaatepäätös siitä, miten tällaiset verbit esitetään. Asiaa käsiteltiin toimituksen aloitteesta suomen kielen lautakunnassa. Lautakunta katsoi, että yhdysverbit voidaan pääpiirteissään jakaa kolmeen ryhmään: hyväksyttäviin, osittain hyväksyttäviin ja muilla ilmauksilla korvattaviin. Lisäksi on sellaisia tilapäisiä muodosteita, joita ei oteta sanakirjaan lainkaan.

Hyväksyttäviä ovat sellaiset erikoisalojen termit ja vakiintuneet yleiskielen sanat, joita on vaikea korvata lyhyesti muulla ilmauksella. Ne on Perussanakirjassa esitetty infinitiivimuotoisina hakusanoina. Esimerkkeinä saattaa olla vain partisiippimuotoja, mutta persoonamuodotkin ovat silti mahdollisia:

koeajaa suorittaa koeajo, testata ajamalla. Koeajaa autoa ennen sen ostamista.

peruskorjata tehdä peruskorjaus. Talo on peruskorjattu hiljattain.

kylmävalssata met. valssata kylmänä. Kylmävalssattu teräslevy.

tyyppikatsastaa toimittaa tyyppikatsastus. Tyyppikatsastettu automalli.

Osittain hyväksyttäviä ovat verbit, joista vain esimerkiksi partisiippi on vakiintuneessa käytössä. Hakusanaksi on otettu tällöin juuri tämä muoto eikä infinitiiviä:

esitäytetty etukäteen (osittain) täytetty. Esitäytetty veroilmoituslomake.

kuviopainettu tekst. kuviolliseksi painettu. Kuviopainettu kangas.

Jotkin yhdysverbit voidaan korvata toisella ilmauksella:

poissulkea paremmin: sulkea pois; ks. sulkea.

sisäänkirjoittaa paremmin: kirjoittautua; kirjata saapuneeksi.

syväjäädyttää paremmin: pakastaa.

Tilapäisiä, usein leikillisesti käytettyjä yhdysverbejä (esim. avioerota, ampumahiihtää, ulosheittää) ei ole otettu mukaan lainkaan.

Jotkin yhdysverbit on merkitty arkikielisiksi:

ylipuhuaark. suostutella, houkutella puhumalla. Ylipuhui kaverinsa lainan takaajaksi. Leik.”Lähdetäänkö kaljalle?” ”Sait ylipuhutuksi.”