Vuosituhat lähestyy loppuaan ja päättyy vuoteen 2000. Matemaattisesti ajatellen uusi vuosituhat siis alkaa vasta vuodesta 2001. Yleiskielen kannalta kuitenkin hahmotamme vuosikymmenet ja -sadat tavallisesti vuosiluvun mukaan, eli käytännössä 1900-luvulla tarkoitetaan yleisesti vuosia 1900–1999 ja vuotta 2000 pidetään uuden vuosituhannen ensimmäisenä vuotena. Matemaattinen ja ns. tavallisen ihmisen tulkinta aiheuttavat toisinaan kiistoja, ja siksi on tärkeää käyttää tarkkuutta vaativissa yhteyksissä yksiselitteisiä ilmauksia, esimerkiksi vuoden 1999 loppuun mennessä, vuoden 2000 alusta alkaen, vuoden 2001 alusta alkaen. (Ks. suomen kielen lautakunnan suositusta Kielikellossa 1/1996 s. 38(siirryt toiseen palveluun).)

Toinen vuosituhannen vaihtumiseen liittyvä ongelma on päiväyksen merkitseminen. Vuoden 2000 ensimmäinen päivä on 1.1.00 tai 1.1.2000. Kaksinumeroisen vuosiluvun sisältävä päivämäärä on oudon näköinen, vaikka se sinänsä on yhtä yksitulkintainen kuin jälkimmäinen, pitempi päivämäärä. Vuoden 2000 jälkeen lyhyempi päivämäärä on kuitenkin epäselvä, koska pienet luvut voisivat tarkoittaa myös päivää tai kuukautta. Hämmennystä lisää vielä joidenkin tahojen suosima laskeva päiväystapa, jossa päivämäärä ilmaistaan järjestyksessä vuosi, kuukausi, päivä:

nouseva päiväys laskeva päiväys
1.1.01 01-01-01
12.11.11 11-11-12


Pitempi, nelinumeroisen vuosiluvun sisältävä päivämäärä on kummassakin tapauksessa yksitulkintainen ja tarpeellinen väärinkäsitysten välttämiseksi:

1.1.2001 2001-01-01
12.11.2011 2011-11-12

Laskeva päivämäärä on standardin SFS-EN 28601 mukainen. Standardi on tarkoitettu sovellettavaksi tiedonvälityksessä, erityisesti tietojärjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden välillä. Normaalissa asiatekstissä kielitoimisto suosittaa käytettäväksi Suomessa vakiintunutta nousevaa päiväystä päivä, kuukausi, vuosi.

Suomen kielen lautakunta käsitteli päivämäärän merkitsemistä 12.5.1997 pitämässään kokouksessa. Lautakunta totesi, että koska kaksinumeroinen vuosiluku saattaa aiheuttaa epäselvyyttä päiväyksen tulkinnassa etenkin vuoden 2000 jälkeen, on nelinumeroinen vuosiluku suositeltavampi. Tämä merkintätapa tukee myös tietotekniikan standardoinnin pyrkimystä minimoida vuosituhannen vaihdosta päivämäärien hallintaan mahdollisesti aiheutuvia teknisiä ongelmia.