Vuosikymmenen, -sadan ja -tuhannen vaihtuminen tuntuu myös kielenkäytössä. Yksi kysymys on, miten kutsutaan ensimmäisiä ja viimeisiä vuosikymmeniä ja -satoja. Toinen kysymys on, mikä oikeastaan on vanhan vuosisadan ja -tuhannen viimeinen ja mikä uuden ensimmäinen vuosi ja vuosikymmen. Näitä on kysytty lehtien yleisönosastoissa ja kielitoimiston neuvontapuhelimessa tultaessa 1970-luvulta 80-luvulle ja taas kymmenen vuotta myöhemmin. Luultavaa on, että kysymykset moninkertaistuvat, kun mukaan tulee vuosisadan, jopa vuosituhannen vaihtuminen.

Käsitellessään kysymystä suomen kielen lautakunta katsoi, että 1900-luvun viimeistä vuosikymmentä voidaan ilmaista usealla tavalla: yhdeksänkymmenluku, yhdeksänkymmentäluku ja (vuosisadan) viimeinen vuosikymmen. Ensi vuosisadan alun ilmaisemiseen on itsestään selvän ensimmäisen vuosikymmenen lisäksi suositettava ilmaus (2000-luvun) ensikymmen tai ensikymmenluku ja vielä alkukymmen tai alkukymmenluku.

Alkavan vuosisadan ilmaisemiseen on 21. vuosisata (lukutavat kahdeskymmenesyhdes, kahdeskymmenesensimmäinen ja vanha yhdeskolmatta vuosisata) kielellisesti oikein muodostettu mutta visuaalisesti ja viestinnällisesti hämäävä, koska tarkoitteena ovat numerolla 20 alkavat vuodet. Käypä ilmaus tietyissä tekstiyhteyksissä on ensimmäinenn vuosisata ja rinnalla ensisata tai ensisataluku ja alkusataluku, jotka kuitenkin tarvitsevat tukea tekstiyhteydestä ollakseen ymmärrettäviä.

Matemaattisesti ilmaistaessa on yksiselitteisen selvää, mikä on 19. vuosisadan viimeinen ja mikä taas 2000-luvun ensimmäinen vuosi ja vuosikymmen. Matemaattisesti ajatellen vuosisata alkaa ykköseen päättyvällä luvulla ja päättyy nollaan päättyvällä luvulla, siis kuluva vuosisata alkaa vuodesta 1901 ja päättyy vuoteen 2000. Vastaavasti uusi vuosituhat alkaa vuodesta 2001 ja sen ensimmäinen vuosisata päättyy vuoteen 2100. Yleiskielen kannalta hahmotamme kuitenkin vuosikymmenet ja -sadat vuosiluvun ensimmäisten numeroiden mukaan. Siten käytännössä 1900-luvulla tarkoitetaan yleensä jaksoa 1900—1999 ja vuotta 1999 ajatellaan siis usein vuosisadan viimeiseksi vuodeksi. Vastaavasti vuotta 2000 ajatellaan yleensä uuden vuosituhannen ensimmäiseksi vuodeksi, koska vuosiluku alkaa uudella luvulla.

Yleiskielen ja matemaattisesti ilmaisevan kielen voi ennustaa aiheuttavan törmäyksiä ja tulkintaongelmia. Siksi on tärkeätä, että tarkkaa ilmaisua vaativissa yhteyksissä käytetään tarkkoja ilmauksia. Tarkkuutta vaativissa yhteyksissä on siis syytä sanoa vuoden 1999 loppuun mennessä tai vuoden 2000 loppuun mennessä sekä vuoden 2000 alusta alkaen tai vuoden 2001 alusta alkaen. Vuosisadan viimeisestä ja uuden vuosisadan ensimmäisestä vuodesta puhuminen saattaa tuottaa kahdenlaisia tulkintoja. Matemaattisesti ajattelevien on kuitenkin syytä muistaa, että ”tavallinen ihminen” ajattelee tulkinnoissaan vuosiluvun ensimmäisiä numeroita. Tuskinpa moni haluaa viettää vuosituhannen vaihdetta ottaessaan vastaan vuotta 2001.