Selkokeskus on nimittänyt Vuoden 2012 selväsanaiseksi oikeusministeriön vaalitiedotuksen. Perusteluna on ministeriön pitkäjänteinen työ erityisryhmien huomioimisessa. Ensimmäinen selkoesite vaaleista julkaistiin 1990-luvun alussa, ja tänä vuonna oikeusministeriö tuki vahvasti uusien selkovaalivideoitten valmistumista.

”Oikeusministeriössä äänioikeutta ja sen käyttämistä on aina pidetty yhtenä kaikkein tärkeimmistä perusoikeuksista. Vaaliviranomaisen yhtenä tehtävänä on poistaa äänestämisen esteitä ja madaltaa äänestämisen kynnystä. Selkokielisellä tiedotuksella on tässä merkittävä osansa. Täytyy muistaa, että 4,3 miljoonaan äänioikeutettuun mahtuu käsityskyvyltään hyvin monentasoisia ihmisiä. Heillä kaikilla on kuitenkin sama oikeus, äänestäminen vaaleissa”, oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoo.

”Alun perin pääkohderyhminä olivat eri vammaisryhmät sekä ne henkilöt, joille lukivaikeudet tai korkea ikä aiheuttavat ymmärtämisvaikeuksia. Sittemmin selkokielinen vaalimateriaali on osoittautunut toimivaksi myös maahanmuuttajille suunnatussa vaaliviestinnässä”, Arto Jääskeläinen toteaa.

Vuoden selväsanainen 2012 -palkinto luovutettiin 8. syyskuuta Helsingissä Narinkkatorilla, jossa järjestettiin Jokaisella on oikeus lukea -tapahtuma. Tapahtuma oli osa YK:n lukutaitopäivän viettoa.

Selkokeskus myöntää Vuoden selväsanainen -palkinnon joka toinen vuosi henkilölle tai taholle, joka toiminnallaan on edistänyt helposti ymmärrettävää tiedotusta tai kulttuuria ja näin lisännyt erityisryhmien, erityisesti selkokielen käyttäjäryhmien, mahdollisuutta osallistua entistä täysivaltaisemmin yhteiskunnan ja yhteisöjen toimintaan. (selkosanomat.fi)