Varsinkin ikivanhat suurten jokien ja järvien sekä vuorten nimet ovat usein yksiosaisia, niihin ei kuulu paikanlajia ilmaisevaa perusosaa. Yleensä ihmiset tietävät, mistä puhutaan, kun mainitaan Volga, Tonava, Rein, Seine, Amazon, Mississippi, Baikal, Balaton, Mälaren, Vänern, Vättern, Andit, Apenniinit, Alpit tai Himalaja. Tavallisesti asiayhteydestä käy ilmi, minkä lajinen paikka on puheena. Kuitenkin moni kirjoittaja haluaa eri syistä vielä kaiken varalta tähdentää paikan lajia, ja silloin kysytään, missä muodossa nimet pitäisi kirjoittaa.

Tavallisimmin pätee ohje, että yksiosaiseen nimeen liitetään paikan lajia ilmaiseva sana yhdyssanan perusosaksi: Amazon on Amazonjoki ja Baikal on Baikaljärvi. Tämän säännön mukaan Kama voidaan tarkentaa Kamajoeksi, Obista tulee Objoki, Gangesista Gangesvirta, Jordanista Jordanvirta, Saana on sama kuin Saanatunturi, Jura sama kuin Alppeihin kuuluvat Juravuoret, mutta Skotlannin rannikolla on myös Juran saari. Suomen nimistöstä saa muistitukea: on Teno, josta käytetään myös nimeä Tenojoki. Joskus voi olla tarpeen erottaa, puhutaanko Kymi-nimisestä joesta vai entisestä samannimisestä kunnasta; silloin kirjoitetaan Kymijoki.

On toinenkin tapa, millä voi tähdentää paikan lajia: yksiosaisen nimen genetiivimuoto + lajia ilmaiseva sana, joka kirjoitetaan eri sanaksi. Mallina voi käyttää ilmausparia Helsinki – Helsingin kaupunki. Tämä ohje on käyttökelpoinen aina: Kivatšun koski, Mekongin joki, Syvärin joki, Siinain niemimaa, Aleuttien saaret, Korfun saari. Jos itse nimessä on kaksi sanaa, tätä tapaa käytettäessä ei tarvitse miettiä, miten selittävä perusosa siihen liitetään, vaan se voidaan kirjoittaa eri sanaksi: Li Jiangin joki, Sierra Nevadan vuoristo.

Tätä satunnaisesti, selvyyden vuoksi, käytettävää genetiivi-ilmausta ei saa sekoittaa vakiintuneisiin genetiivialkuisiin paikannimiin, jotka kirjoitetaan yhdeksi sanaksi: ”Reinin joki virtaa Reininlaaksossa.” Tässä tapauksessa laakso on nimetty joen mukaan, ja vakiintuneet paikannimet ovat Rein ja Reininlaakso. Samalla perusteella kirjoitetaan yhteen Jordaninlaakso, Gennesaretinjärvi ja Galileanjärvi, Tornionjoki ja Oulunsalo (vaikka on nominatiivialkuiset Oulujärvi ja Oulujoki).