Kysymys

Iltapäivälehden lööppitekstissä kirjoitettiin, että mies menehtyi saappaat jalassa. Eikö tähän yhteyteen sopisi paremmin kuolla?

Vastaus

Kielitoimiston yleiskielen seurantatalkoisiin on tullut useita viestejä siitä, että menehtyä-verbiä käytetään usein varsinkin onnettomuusuutisoinnissa kuolla-verbin synonyymina.

Kielitoimiston sanakirjan mukaan kuolla-verbin merkitys on ’menettää, heittää henkensä, saada surmansa’, esimerkiksi kuolla vanhuuttaan; kuolla verenvuotoon. Menehtyä-verbin merkitys taas on ’kuolla (hitaasti), nääntyä, riutua, kuihtua’, esimerkiksi menehtyä tautiin, nälkään; menehtyä kuivuuteen.

Eräässä talkookommentissa arvellaan, että kuolla- ja menehtyä-verbien ristikkäinen käyttö saattaisi kertoa ihmisten kielitajun muuttumisesta. Kuolla-verbi koetaan ehkä pelottavana, minkä vuoksi se korvataan sävyltään neutraalimmalla menehtyä-verbillä. Maija Länsimäki on pohtinut kuolemaan liittyviä ilmauksia yli 20 vuotta sitten ilmestyneessä Kielikellon artikkelissaan Voiko sodassa saada iäisyyskutsun? Miten kuoleminen ilmaistaan suomen kielessä (Kielikello 2/1993). Hänen mukaansa kuolla on ”neutraali ilmaus” ja ”siihen liittyvä järkyttävä ja pelottava sävy johtuu asiasta, ei sanasta”.

Kuolla-verbin käyttöä halutaan tietyissä yhteyksissä ehkä tietoisesti välttää. Esimerkiksi lääkäri saattaa pehmentää sanomaansa kertomalla potilaan lähiomaiselle, että potilas on menehtynyt. Menehtyä-verbi tuntuu olevan yleinen myös virallisissa ja asiatyylisissä teksteissä, kuten pelastusviranomaisten tiedotteissa.

Tyyliseikkojen lisäksi verbinvalintaan vaikuttavat vakiintuneet ilmaisutavat. Eräs talkoohavainnon lähettäjä kertoo törmänneensä iltapäivän lööppitekstissä ilmaukseen menehtyi saappaat jalassa. Ilmaisu tuo havainnoijan mieleen konkretian: kuolleella on todella täytynyt olla saappaat jalassa kuolleessaan. Sanonnan alkuperäinen merkitys äkillisestä työn ääreen kuolemisesta on jäänyt epätyypillisen verbinvalinnan alle.

Kuolla- ja menehtyä-verbejä käytetään usein toistensa synonyymeina, mutta niiden käyttö on myös jossain määrin eriytynyt. Siihen, kumpaa verbiä pitäisi kulloinkin käyttää, ei ole yksiselitteistä vastausta. Kuolema on kontekstina tunteita herättävä, ja verbinvalinta riippuukin aina myös siitä, mitä lukijalle tai kuulijalle halutaan tilanteesta kertoa.