Kysymys

Miten taivutetaan Virrat-nimisen kaupungin nimeä?

Vastaus

Virrat on kaupunki Pirkanmaan maakunnassa. Sen nimi on monikkomuotoinen ja siten paikannimien joukossa poikkeuksellinen, minkä vuoksi taivutusmuotojen muodostaminen herättää kysymyksiä.

Virrat-nimi perustuu yleissanaan virta. Monikkomuotoinen nimi viitannee Toisvettä ja Vaskivettä yhdistäviin virtoihin. Arvellaan, että perusmuoto Virrat on melko myöhäinen muodoste, taivutusmuotoja nuorempi.

Kotimaisten asutusnimien taivutussuositukset perustuvat paikallisilta asukkailta haastattelemalla saatuihin taivutustietoihin. Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkistoon koottujen tietojen mukaan Virtain pitäjän nimeä on taivutettu paikallissijoissa esimerkiksi Virroilla, Virtailla, Virroolla, Virtoolla, Virtaalla ja genetiivissä Virtain, Virtoin, Virtoon, Virtaan.

Muoto virtain on virta-sanan hiukan vanhahtava monikon genetiivi; nykykielessä käytetään tavallisesti muotoa virtojen. Pitäjän ja kaupungin nimessä muoto Virtain on kuitenkin perinteinen ja paikkakunnalla edelleen käytössä. Se näkyy samannimisen henkikirjakylänkin kansanomaisessa nimessä Virtainkylä.

Paikallissijamuoto Virroilla on paikkakuntalaisten haastattelujen mukaan ollut yleinen jo 1960-luvulla. Se sekä omistusmuoto Virtain ovat saaneet tukea myös Aamulehden kyselyssä 1959–60, Virtain Seuran 1981–82 tekemässä mielipidetutkimuksessa sekä kaupungille lähetetyssä asutusnimikyselyssä vuonna 2015.

Virtoja vai Virtaita?

Partitiivissa nimen taivutus vaihtelee nykyäänkin paikkakunnalla. Yleissanan virta taivutuksen mukainen on muoto Virtoja, jota paikkakunnalla käytetäänkin. Lisäksi paikkakunnalla tunnetaan tai on tunnettu (Nimiarkiston sekä kaupungilta saatujen tietojen perusteella) partitiivimuodot Virtaita ja Virratta. Muoto Virtaita on muodostettu Virtai-vartalosta, ja Virratta-partitiivi perustuu taivutusmalliin tuhat : tuhatta, Virrat : Virratta.

Nykyäänkin elävää muotoa Virtaita voidaan käyttää Virtoja-muodon sijaan vain paikallisesti ja harkiten. Virtoja on partitiivimuodoista ainoa, joka kuuluu omistus- ja paikallissijojen kanssa samaan kaavaan (Virtoja, Virroille, Virtain). Vaikka paikkakunnalla on käytössä muodoltaan poikkeavia taivutuksia, niitä ei suositeta yleiskieleen. Muut kuin paikkakuntalaiset eivät hallitse näitä muotoja.

Yleiskielessä edelleen Virroilla ja Virtoja

Kotimaisia asutusnimiä taivutetaan kuten niitä tavataan paikkakunnalla taivuttaa, mutta samalla on huomioitava myös, että taivutus soveltuu yleiskieleen ja valtakunnalliseen käyttöön. Virtain pitäjän ja kaupungin nimelle on pyritty vakiinnuttamaan yleiskielen mukainen ja samalla myös paikallisesti käytetty taivutuskaava. Siksi nimistönhuoltajat ovat suosittaneet genetiivimuotoa Virtain, partitiivimuotoa Virtoja ja paikallissijamuotoja Virroilla, Virroilta, Virroille.

Taivutuskaavan muistikeinona voi käyttää toista monikollista paikannimeä: esimerkiksi Yhdysvallat taipuu usein Yhdysvaltain ja Yhdysvaltoja.